Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
08.01.2021
14:02
Obnova ceste skozi Podgračeno, Brežice
Grafika: PISO
Na Direkciji Republike Slovenije so objavili javno naročilo "Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno".

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Podgračeno

Največ je prometa osebnih vozil

BREŽICE Po v torek objavljenem javnem naročilu je predvidena obnova dela regionalne ceste med Čatežem ob Savi in Mokricami skozi naselje Podgračeno v skupni dolžini 610 metrov.

Kaj vse bodo naredili?

V sklopu rekonstrukcije ceste, po kateri je največ prometa osebnih vozil, bodo obnovili voziščno konstrukcijo, z ureditvijo obcestnih jarkov bodo zagotovili odvod zaledne vode, z novo meteorno kanalizacijo pa bodo uredili tudi odvodnjavanje.

Površine za pešce

V sklopu projekta so predvideli par avtobusnih postajališč, "s projektom je predvidena ureditev površin za pešce. Ureditev površin za pešce je predvidena kot ureditev hodnika za pešce levi strani vozišča. Pešci bodo od vozišča ločeni s cestnim robnikom in na mestih." Kot piše v tehničnem poročilu projekta, bodo na zooženju ceste porušili gospodarski objekt na naslovu Podgračeno 8.

Ponudbe za javno naročilo zbirajo do 19. februarja

Na portalu enarocanje ponudbe za javno naročilo sprejemajo do 19. februarja 2021, za trajanje naročila so predvideni 330 dni, v tehničnem poročilu za projekt pa ocenjujejo, da bo izvedba gradbenih del glede na izbor variante trajala 120 dni.

(bš)

brežice
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice