Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
30.01.2022
09:46
Brezovo, Sevnica
Grafika: PISO
Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
(NUSZ).

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ

SEVNICA "Cilj uskladitve je, da se podatki o stavbah, delih stavb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki registra nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije in zemljiško knjigo, ki sta edini uradni bazi tovrstnih podatkov," sporočajo z Občine Sevnica.

Poziv

Občina podatke vsako leto pošlje na Finančno upravo Republike Slovenije, ki zavezancem izda odločbe o odmeri nadomestil, pred oddajo podatkov pa jih želi občina preveriti prek javne razgrnitve in uskladiti vsa morebitna odstopanja.

Vse lastnike objektov in stavbnih zemljišč pozivajo, da pregledajo podatke za svoje predmete odmere (stavbe, dele stavb, zemljišča), spremembe je treba urediti na Območni geodetski upravi Sevnica v času uradnih ur, nestrinjanje s podatki pa v vednost posredovati Občini Sevnica.

Razgrnitev do 15. februarja

Razgrnitev podatkov poteka do 15. februarja 2022 po spletni aplikaciji. Spletna povezava do aplikacije je skupaj z več podatki o predmetni vsebini objavljena na www.obcina-sevnica.si. Vpogled je mogoč tudi v prostorih Občine Sevnica z najavo v pisarni št. 215.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja