Skip to main content
V Posavju 6.4° C Sreda, 7. december 2022
23.08.2019
13:34
Foto: arhiv ePosavje
Minuli teden je odmeval predlog preoblikovanja pokrajin, po katerem bi Slovenijo razdelili na 11 pokrajin, Posavje pa priključili v Dolenjsko. Sevniški župan je jasen, predlog ni sprejemljiv.

"Aktualni predlog preoblikovanja pokrajin za Občino Sevnica ni sprejemljiv"

"Slovenija se močno centralizira in povečujejo se razvojne razlike med regijami"

SEVNICA Sevniški župan Srečko Ocvirk pravi, "da je regionalna ureditev kot vmesen nivo med občino in državo je potrebna. V Sloveniji je že uveljavljen koncept razvojnih regij, ki pa nima upravne in izvršilne moči. Slovenija se močno centralizira in povečujejo se razvojne razlike med regijami. Vloga pokrajin je prav v zmanjševanju teh razvojnih razlik."

"Predlog izničuje že vzpostavljeno regionalno sodelovanje"

Ocvirk je jasen. "Aktualni predlog preoblikovanja pokrajin, ki ne temelji na obstoječih razvojnih regijah, za Občino Sevnica ni sprejemljiv. Predlog namreč na novo preureja in s tem izničuje že vzpostavljeno regionalno sodelovanje, ki se je oblikovalo več kot dve desetletji in katerega ocenjujemo kot zelo dobro. Predlog je nesprejemljiv tudi zaradi zelo vidnih razvojnih razlik znotraj predlaganih regij," dodaja v sporočilu.

"Posavska regija je gospodarsko, geografsko in družbeno povezana regija"

Kot še dodaja, "morajo regije predstavljati zaokroženo celoto, s katero se njeni prebivalci lahko poistovetijo in so ji pripadni, enako kot so pripadni občini ali državi. Zanikanje te pripadnosti pomeni zanikanje uspešnega sodelovanja znotraj obstoječih regionalnih okvirjev, ki so se izoblikovali v naši državi. Posavska regija je gospodarsko, geografsko in družbeno povezana regija, ki jo je logično vključiti v sistem regionalizacije Slovenije z vsemi inštitucijami regionalnega značaja, ki na tem območju že delujejo."

(bš)

sevnica
pokrajine

Pridružite se nam

Novice iz Posavja