Skip to main content
Torek, 5. december 2023
28.12.2021
11:21
Terme Čatež OPPN
Grafika: PISO
Od 30. decembra letos do 1. februarja naslednje leto bo v javni obravnavi Občinski podrobnega prostorski načrt za Terme Čatež.

Urejanje turističnih kapacitet na južnem delu kompleksa ter umestitev nasipa

BREŽICE Na Občini Brežice pravijo, da bo v tem času javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež - širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami (OPPN) ter Okoljskega poročila za OPPN. "Predmet OPPN se nanaša na urejanje turističnih kapacitet južnega dela kompleksa Term Čatež ter umestitev visokovodnega nasipa za zaščito območja pred poplavami. Razgrne se tudi Okoljsko poročilo, ki je bilo izdelano za predmetni akt," pravijo na Občini Brežice.

Javna obravnava bo 12. januarja

Javna razgrnitev bo od 30. decembra letos do 1. februarja naslednje leto v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter KS Čatež ob Savi. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na naslovu www.brezice.si/sl/prostor. Javne obravnave obeh dokumentov se lahko udeležite v sredo, 12. januarja 2022 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pripombe lahko podate na več načinov

"Za udeležbo na javni obravnavi je potrebna predhodna prijava na e-naslov. Morebitne spremembe zaradi ukrepov pristojnih inštitucij za zajezitev koronavirusa bodo objavljene na zgoraj navedenih spletnih straneh občine. Pisne pripombe in mnenja na oba dokumenta lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na občini in krajevni skupnosti, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov," še dodajajo v Brežicah. Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor.

(eP)

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja