Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
03.06.2019
09:15
Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Študentje in študentke štirih različnih fakultet so skupaj z mentoricami meseca marca začeli ustvarjati zanimiv projekt, ki želi spodbuditi turistični razvoj Bele krajine.

Začeli so pisati Zgodbo o industrijski Metliki. S projektom želijo turistom in obiskovalcem predstaviti kraj, ki je nekdaj slovel po tekstilni industriji tudi izven meja Slovenije. Danes tekstilna industrija v Metliki deluje v manjšem obsegu, vendar pa obstajajo dobre možnosti za predstavitev tekstilne industrije turistom, ki pridejo v Belo krajino. Prav tako sama pokrajina stremi k svojem razvoju in je usmerjana k trajnemu delovanju. Pri projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki je tudi nosilka projekta, ter študenti Fakultete za družbene vede, Fakultete za arhitekturo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot strokovni partner projekta sodeluje zavod Allium, katerega ena izmed dejavnosti je pomoč ranljivim skupinam.

Da bi dobili še boljši vpogled v samo tekstilno industrijo in si jasno začrtali cilje, so se študenti odpravili v Metliko in se udeležili ogledov tovarn in trgovin, kjer proizvajajo in prodajajo tekstilne izdelke. Začeli so z ogledom tovarne Beti, kjer jih je sprejela direktorica podjetja Maja Čibej, zaposleni pa so predstavili samo podjetje in njegovo delovanje, nato pa so študentom razkazali tudi proizvodnjo preje. Ogled se je nadaljeval v trgovini Komet, pri proizvodnji Pletisa in na koncu v trgovini Konfekcije Julija, ki proizvaja tudi pod blagovno znamko Beti.

Sam projekt je zastavljen tako, da bi v svoje delovanje vključeval ljudi z manj priložnostmi. Študenti izpostavljajo, da je zelo pomembno, da je turistični produkt, ki ga bodo zasnovali, nekaj kar je del celotne lokalne skupnosti, zato so pri nastanku sodelovali s številnimi akterji na področju turizma v Metliki, kot je občina, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Belokranjski muzej, KUD Plac in drugi.

Projekt deluje v okviru javnega razpisa “Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Celoten naziv projekta je Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

fakulteta za turizem
brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi