Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
08.04.2021
13:30
Trnje, Brežice, ureditev kolesarske povezave
Grafika: ePosavje.com
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so konec marca objavili naročilo za izgradnjo kolesarskih povezav in ureditev ceste Brežice - Dobova, vse od Trnja prek Mosteca do podvoza v Dobovi.

Kolesarska povezava Brežice - Dobova

BREŽICE Med Brežicami in Dobovo bo v naslednjem letu precej živahno, predvsem na in ob regionalni cesti R2-420/1335 Brežice-Dobova. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo do 14. maja letos zbirajo ponudbe za konec marca objavljeno javno naročilo Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova od km 0,000 do km 4,700, po katerem bi na tem delu v petih različnih etapah izgradili kolesarske povezave, uredili cesto in ostalo infrastrukturo. Poglejmo v podrobnosti.

Pet etap izgradnje nove kolesarske povezave in ureditve ceste

V tehničnem opisu del so tako zapisali, da bodo projekt razdelili na štiri etape in faze. V prvi etapi bodo začeli z deli pri krožišču v Trnju, zadnjo bodo zaključili z rekonstrukcijo mostu čez potok Gabernico med Mostecom in Dobovo ter izgradnjo kolesarskih površin v Dobovi.

Kolesarska povezava Brežice - Dobova

Kako bodo potekala dela?

PRVA ETAPA / V prvi etapi načrtujejo ureditev ceste od krožišča v Trnju pod bencinsko črpalko do načrtovanega krožišča v sklopu brežiške občine, kjer se bo en krak krožišča odcepil proti novemu mostu čez Savo. Hkrati z ureditvijo ceste bodo zgradili kolesarsko pot, ti. "Odsek 4 od km 0,000 do km 0,140 in Odsek 5.1 Brežice - Trnje (km 0,140 do km 0,975)"

DRUGA ETAPA / Po načrtih za ureditev druge etape bodo v fazi A uredili cesto na odseku Trnje - Mostec naselje od km 1,200 do km 2,270 in uredili površine za kolesarje na vozišču "Odsek 6 Mostec čez naselje (od km 2,060 do km 2,270)." V fazi B bo nato sledila izgradnja kolesarske poti "Odsek 5.2 – Trnje - Mostec (km 1,200 do km 2,006)", v fazi C pa izgradnja kolesarske poti "Odsek 7 Mostec čez naselje ločeno od ceste (od km 2,006 do km 2,228)". Kot pišejo v dokumentaciji, "je bil projekt izgradnje nove brvi čez potok Bučlen (predmet projekta št. 18175-10 pod tč. 2.1.e) zaradi nesoglasja lastnikov ustavljen."

TRETJA ETAPA / V tretji etapi je nato predvideno nadaljevanju ureditve ceste z dograditvijo pločnika za pešce v naselju Mostec, v fazi B pa izgradnje kolesarske poti v omenjenem naselju.

ČETRTA ETAPA / Četrta etapa se bo nadaljevala na dobrem kilometru in pol regionalne ceste, ko bodo med Mostecom in Dobovo preuredili most čez potok Gabernico, fazi A bo sledila faza B z izgradnjo kolesarske poti med Mostecom in Dobovo na desni strani ceste.

PETA ETAPA / Dela bodo zaključili na zadnjem, slabih 500 metrov dolgem odseku ceste od Mihalovcu proti Dobovi ter z izgradnjo kolesarskih površin v samem naselju do podvoza pod železniško progo.

Kakor so zapisali v javnem naročilu, bodo dela potekala ob delni zapori ceste, zato se bo lahko podaljšal potovalni čas med Brežicami in Dobovo.

Ponudbe zbirajo do 14. maja

Trajanje naročila? 36 mesecev

Ponudbe sodelujočih gradbenih podjetij za omenjene javno naročilo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pričakujejo do 14. maja 2021, istega dne bo tudi odpiranje prispelih ponudb. Trajanje javnega naročila je predvideno v 36 mesecih (3 leta), se pa lahko pogodbeni rok za izvedbo naročila podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane, tudi podaljša.

Iz našega arhiva (21. julij 2020):

Novi most čez Savo v Brežicah

S 485 metrih bo to najdaljši most čez Savo v Sloveniji

V tem delu brežiške občine bo v naslednjih mesecih zelo gradbeno živahno, saj bodo začeli z gradnjo novega mostu čez reko Savo od Trnja do krožišča na Čatežu ob Savi. Dina zadnji dan starega leta objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice. Most bo s 485 metri najdaljši most čez reko Savo v Sloveniji.

(eP)

brežice
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice