Skip to main content
V Posavju 13.4° C Ponedeljek, 26. september 2022
28.01.2021
14:09
Krško, COVID-19 v Posavju
Foto: ePosavje.com
Občina Krško je pristopila k izdelavi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško.

Nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka

KRŠKO Osnutek odloka so na januarski seji Občinskega sveta občine Krško svetnice in svetniki tudi potrdili. Občina Krško je k izdelavi novega odloka pristopila na podlagi Zakona o urejanju prostora in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Svetnice in svetniki so ga potrdili 

Priprava novega odloka se nanaša predvsem na spremembo faktorjev za izračun komunalnega prispevka, in sicer neto/bruto tlorisne površine objekta, prispevne stopnje zavezanca, faktorjev olajšav ter uvaja strogo ločitev med obstoječo in novo komunalno opremo.

Sledili cilju, da izvedejo potrebne tehnične popravke, kot jih zahteva zakonodaja

"Pri pripravi dokumentacije je občina sledila cilju, da se izvedejo potrebni tehnični popravki, kot jih zahteva zakonodaja,"  so še dodali na Občini Krško.

(eP)

krško

Pridružite se nam