Skip to main content
V Posavju 0.6° C Sobota, 22. januar 2022
12.09.2019
20:59
Foto: Ansat TV
Kakšna je dodana vrednost na vinogradniških kmetijah z razvojem celovitega produkta vinskega turizma, kakšne spodbude lahko pričakujejo vinarji in vinogradniki v naslednji finančni perspektivi?

Okrogla miza v sklopu Okusov Posavja

KRŠKO To so bila vprašanja in teme, o katerih so govorili udeleženci okrogle mize na temo vinskega turizma, ki jo je v sklopu Okusov Posavja gostila Vinska klet Žaren.

Vinski turizem

Okroglo mizo je v sklopu Okusov Posavja organiziral Center za podjetništvo in turizem Krško. Kot je dejala direktorica Kristina Ogorevc Račič, si želijo razvoja in znanja, pa tudi prenosa dobrih praks iz tujine v naše okolje. "Za temo smo si izbrali vinski turizem, saj je CPT Krško nekako tudi odgovoren za spodbujanje razvoja v občini Krško. Želimo se povezovati tudi regijsko. Najbolj smo se povezali z občino Sevnica, saj skupaj sodelujemo pri projektu Morda frankinja."

Projekt Modra frankinja ima zelo velik potencial za razvoj

Že pred desetimi leti, ko so pričeli z aktivnostmi, so ugotovili, da ima projekt Modra frankinja zelo velik potencial za razvoj. Vodja projekta Rok Petančič iz KŠTM Sevnica ob tem pove, da so najprej začeli z razvojem vinoteke in nato še nekaterih dogodkov. "Najpomembnejši je Festival modre frankinje in to je tudi sestavni del vinskega turizma – tako vinsko-kulinarični dogodki kot posamezni vinarji, ki razvijajo svoje zgodbe. Mi jih nekako povezujemo, z njimi sodelujemo in kot del javnega sektorja izvajamo neke aktivnosti, ki jih morda sami ne bi bili zmožni. Gre za aktivnosti promocije in povezovanja ter tudi določene administrativne zadeve."

Priprava modela povezovanja pridelovalcev modre frankinje

Trenutno so v fazi priprave modela povezovanja pridelovalcev. "Ugotovili smo, da vsak deležnik v tej naši družbi – od države, regije, lokalne skupnosti kot tudi pridelovalcev – mora nekaj za to prispevati. Seveda je od vseh deležnikov odvisno, kako se bo to razvijalo. Ne le od nas samih ali od vinarjev. Cela družba se mora namreč osredotočiti na to in nekaj prispevati, da bo ta zgodba dokončno zaživela," poudarja Petančič.

Gačnik: "Veseli me, da se ravno gastronomija postavlja v ospredje"

"Če je bilo Posavje v preteklosti siva lisa v slovenskem turističnem prostoru, danes postaja ogledalo in vzor številnim drugim regijam," je dejal profesor Aleš Gačnik s Fakultete za turistične študije – Turistica. "Veseli me, da se ravno gastronomija postavlja v ospredje. Gastronomski turizem je danes neke vrste moda, je trend, gastronomski turizem je morda tiste vrste turizma, ki se razvija hitreje kot njegove druge zvrsti. Lahko bi rekli, da je gastronomski turizem v primerjavi z drugimi zvrstmi turizma turizem vseh čutov."

Prednosti gastronomskega turizma

Tudi prednosti, ki jih prinaša gastronomski turizem – ne le v turistični, temveč v slovenski prostor – so izjemno velike, še dodaja Gačnik. "Osebno ne poznam nobene druge razvojne ideje, ki bi bila bolj trajnostna, povezovalna, strateška in razvojna kot prav usmeritev države – ne le slovenskega turizma – v gastronomski turizem."

Slovenija evropska gastronomska regija

Slovenija bo leta 2021 evropska gastronomska regija. Ta naziv naj bi pomagal predvsem k uresničevanju ciljev na področju gastronomije kot turističnega produkta. Ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec pravi, da se Slovenija na to že pripravlja. "Vzpostavili smo medresorsko delovno skupino, ki je sestavljena iz vseh predstavnikov inštitucij, ki se kakor koli dotikajo tematike – bodisi kmetijstva bodisi turizma in vsega, kar pride vmes, torej povezovalnih delov. Verjamem, da smo zmožni pripraviti dober koncept, dobre povezave med kmetijstvom in turizmom ter da bomo znali to priložnost izkoristiti za svoje nadaljnje zgodbe, za dolgoročen uspeh."

Odlični pogoji za pridelavo hrane in butičnih vin

Slovenija ima odlične pogoje za butično pridelavo hrane in butičnih vin, je še poudarila ministrica, zmanjka pa na področju, ko jih je treba navezati na dobre kulinarične in gastronomske zgodbe in jih prodati kot turistične produkte z visoko dodano vrednostjo.

Del te regije si želijo postati tudi v Krškem

"Na tem smo začeli delati že v letošnjem letu. Verjamem, da bomo do leta 2021 uspeli vzpostaviti dobre povezave, da bomo ugotovili, kje imamo minuse in kje potrebujemo nadgradnjo in da leto 2021 maksimalno izkoristimo, da Slovenijo postavimo na visoko pozicijo pomembnih in uspešnih gastronomskih regij."

Okusi Posavja kot del evropske gastronomske regije?

Tudi v Krškem si želijo postati del evropske gastronomske regije. "Ministrstva imajo med seboj dogovore – sodelujeta ministrstvi za gospodarstvo in kmetijstvo in imata nekatere aktivnosti že razdeljene. Mi se želimo z Okusi Posavja uvrstiti v njihove aktivnosti, saj bodo načrtovane promocije, tudi izven Slovenije, zato vsekakor želimo biti del te zgodbe," pove Kristina Ogorevc Račič.

Festival Okusi Posavja

V tednu Okusov Posavja so se sicer letos zvrstili številni dogodki za vse okuse – od uličnega festivala vina in kulinarike do ponudbe pri izbranih gostincih – predstavili so najboljše, kar ponuja regija Posavje.

Ansat TV

vinogradništvo
krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja