Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
15.07.2022
14:28
Dozidava ZD Brežice
Foto: Občina Brežice
Na javno naročilo za dozidavo Zdravstvenega doma Brežice so prejeli 8 ponudb, prav vse pa so bile višje od prvotno predvidene višine investicije v nove prostore na Černelčevi cesti.

Dozidava Zdravstvenega doma Brežice

BREŽICE V Brežicah bodo na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice zgradili prizidek, v katerega bodo umestili del zdravstvenih dejavnosti in lekarno, s tem pa bodo zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva na primarni ravni. "Namen investicije je torej zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice," pravijo v Brežicah.

Prejete ponudbe previsoke, investicijski program so posodobili

Na javno objavljenem zbiranju ponudb so prejeli 8 ponudb, a so bile prav vse previsoke glede na izhodiščno zastavljeno višino sredstev, ki so jih svetnice in svetniki sprejeli na lanski septembrski seji. Na julijski seji so svetniki sprejeli sklep o novelaciji Investicijskega programa projekta »Dozidava ZD Brežice«.

"Izjemen porast cen gradbenih storitev"

V Brežicah pravijo, da je vrednost investicije na podlagi prejetih ponudb potencialnih izvajalcev del ocenjena na 7.681.788,82 evrov v tekočih cenah. "V času izdelave osnovnega investicijskega programa je bila ocena vrednosti projekta 6,2 milijona evrov, podana na podlagi projektantske ocene vrednosti iz projektov PZI. Dejstvo je, da v tem času na trgu izjemen porast cen gradbenih storitev in ko je Občina Brežice objavila javni razpis za izbiro izvajalca, je dobila bistveno višje ponudbe od projektantske ocene. Iz tega razloga je bila potrebna izdelava novelacije investicijskega programa," še pravijo v Brežicah.

Zdravstveni dom Brežice

Sredstva bosta prispevala tudi ministrstvo in Eko sklad

V Brežicah so projekt uspešno prijavili na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in iz tega naslova pridobila 853.388 evrov nepovratnih sredstev, medtem ko je s prijavo na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovila še dodatnih 427.319 evrov.

Zaključek del v marcu 2024

Kot pravijo na Občlini Brežice, bo za projekt Lekarna Brežice prispevala 2,3 milijona evrov, Zdravstveni dom Brežice pa slabega pol milijona evrov. Začetek del napovedujejo za letošnji oktober, zaključek pa v marcu 2024.

Gradbeno dovoljenje že imajo

Za omenjeni projekt so v Brežicah pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo za začetek del in dobili gradbeno dovoljenje. Tako bodo izgradili troetažni prizidek skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu Zdravstvenega doma Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu.

Kaj vse bodo uredili?

Ob tem bodo uredili tudi zunanje dvigalo, požarno stopnišče, dovoz z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme Zdravstvenega doma ter za nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

brežice
zdravstveni dom brežice

Pridružite se nam