Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
01.01.2021
10:07
Damjan Omerzu, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije
Foto: Planinska zveza Slovenije
Z novim letom bo sedanjega generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije Mateja Planka nasledil Damjan Omerzu.

Damjan Omerzu generalni sekretar Planinske zveze Slovenije

KRŠKO Kot so sporočili s Planinske zveze Slovenije, se bo novi generalni sekretar Damjan Omerzu trudil ohraniti stabilno poslovanje in ugleden sloves ene največjih slovenskih nevladnih organizacij.

Od leta 2018 je bil namestnik generalnega sekretarja zveze

35-letni Damjan Omerzu zelo dobro pozna delovanje planinske organizacije, saj je že od leta 2018 namestnik sedanjega generalnega sekretarja. A s planinstvom kot načinom življenja je povezan že od malih nog. Omerzu je član Planinskega društva Bohor Senovo, kjer je opravljal že številne zadolžitve, od vodnika PZS, inštruktorja planinske vzgoje, markacista do organizatorja izletov, taborov in drugih dogodkov. S Planinsko zvezo Slovenije je začel sodelovati v študentskih letih, najprej v Mladinski komisiji, kasneje tudi v Odboru za pravne zadeve. Leta 2012 se na zvezi zaposlil kot strokovni sodelavec, vpet je bil v različna področja delovanja zveze, osnovno pa na področju projektnega dela, članstva in pravnih zadev. Damjana Omerzuja so sicer člani Upravnega odbora PZS soglasno potrdili za generalnega sekretarja na dopisni seji 15. maja 2020.

Damjan Omerzu, Planinska zveza Slovenije

"Osnovni cilj je ohranitev stabilnega poslovanja Planinske zveze Slovenije"

Mesto generalnega sekretarja PZS Damjan Omerzu prevzema z bogato zapuščino dolgoletnega generalnega sekretarja Mateja Planka.  "Planinska zveza Slovenije deluje na visokem nivoju. Pandemija nas je pahnila v zelo negotove čase, ki neposredno vplivajo tudi na našo dejavnost, saj zavirajo redno delo društev in omejuje individualno planinsko dejavnost naših članov. Tako ostaja moj osnovni cilj ohranitev stabilnega poslovanja Planinske zveze Slovenije in nadaljnja stalna racionalizacija ter informatizacija delovanja, katere cilj je tudi lažje delovanje naših društev. Trudil se bom, da bo sodelovanje z državo rodilo dejanske končne rezultate," pravi Omerzu. 

"Korak naprej moramo narediti pri podpori planinskim kočam

"V PZS si prizadevamo, da bi dokončno uredili status planinskih poti in njihovega sistemskega financiranja, ki bo društvom kot skrbnikom poti omogočalo nadaljnje urejanje planinskih poti. Korak naprej moramo narediti tudi pri podpori planinskim kočam za lažje spopadanje s sodobnimi izzivi turizma. Na področju športnega plezanja mora planinska organizacija z nadgradnjo tako umetnih sten, kot naravnih plezališč slediti razvoju in množičnosti športa."

Športno plezanje prvič na olimpijskih igrah

V letu 2021 z veseljem pričakujejo olimpijske igre, kjer bo športno plezanje premierno zastopano. "Nadejam se, da bo tudi sezona svetovnega pokala, vključno s septembrsko tekmo v Sloveniji, potekala čim bolj nemoteno. Planinska zveza Slovenije glavnino svoje dejavnosti izvaja na področju rekreativnega planinstva, zato bom sledil nadaljnji krepitvi usposobljenosti strokovnih delavcev v športu in krepitvi promocije športnih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru naših društev. Zaveza Planinske zveze Slovenije je širiti preventivne dejavnosti ozaveščanja vseh obiskovalcev gora o varnosti in odgovornemu obnašanju. Verjamem, da bomo z ekipo sodelavcev, predanimi prostovoljci in partnerji naše organizacije zastavljene cilje in usmeritve uspešno zasledovali v korist naših članov."

(Planinska zveza Slovenije, bš, eP)

planinci
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja