Skip to main content
Torek, 5. december 2023
22.03.2019
14:38
Grafika: ePosavje
V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž se je v zadnjih letih zvrstilo več naložb, pomembnih za celoten kraj.

Najnovejša pridobitev šole je izgradnja in oprema nove kuhinje z jedilnico, ki sta omogočili sodoben način priprave in postrežbe hrane.

Investicija je zajemala dograditev nove kuhinje pri šoli z dozidavo in rekonstrukcijo centralnega dela objekta. Vrednost celotne investicije, ki je zajemala gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter dobavo in vgradnjo tehnološke opreme kuhinje, je znašala okrog 530 tisoč evrov. Izvedbi energetske sanacije šole v letu 2015 je sledila izgradnja nove telovadnice v letu 2016, nove kotlovnice v letu 2017 ter sedaj še dograditev nove kuhinje in jedilnice.

Z navedenimi investicijami se je povečala odjemna moč šole, zato je bil izveden nov nizkonapetostni dovod do odjemnega mesta šole. Prenovljene prostore nove kuhinje in jedilnice bodo s priložnostnim programom namenu predali danes ob 18. uri s programom v telovadnici šole. Slovesni prireditvi bo sledil ogled novih prostorov kuhinje in jedilnice.

Občina Sevnica

sevnica
šentjanž
šole v posavju

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja