Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
08.03.2022
13:02
OPPN Poslovna cona Radna
Grafika: PISO
Z Občine Sevnica so sporočili, da bo do 5. aprila 2022 javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna z okoljskim poročilom in elaboratom ekonomike.

Javna obravnava bo 30. marca

SEVNICA Javna obravnava bo v sredo, 30. marca 2022, ob 17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj. Na desnem bregu Save, jugovzhodno od naselja Dolenji Boštanj, med glavno cesto Boštanj–Impoljca, regionalno cesto Mokronog–Boštanj in javno potjo Radna je pretežno ravninsko območje površine 4,3 ha, zaenkrat je nepozidano, investitorji pa načrtujejo na tem območlju razvoj trgovinskih, obrtnih in drugih poslovnih dejavnosti.

Poslovno-stanovanjsko območje, bencinski servis

Pripravljalci dokumentacije so zapisali, da po urbanistični ureditvi predvidevajo izgradnjo poslovno stanovanjskega območja s sodobnim bencinskim servisom lokalnega pomena, katerega glavna funkcija je oskrba potnikov iz obstoječih cest. Načrtovana pozidava se navezuje na obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo z ureditvijo priključkov oziroma izvedbo preostalih prometnih površin v osrednjem delu območja.

Križišče bo krožišče

Po dokumentaciji so predvideli 5 večjih objektov, trenutno križišče glavne ceste Boštanj - Impoljca z regionalno cesto Mokronog - Boštanj bi postalo krožišče, ob prenovi ceste pa bi uredili tudi dvosmerno kolesarsko stezo.

OPPN Radna, Sevnica

Krožišče je v načrtu razvojnih programov

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica, vpogled pa bo možen tudi ob predhodni najavi v času uradnih ur na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica. Prostorski načrt usklajujejo z umeščanjem novega rondoja pri Hoferju, ki ga je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo umestila v svoj načrt razvojnih programov.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja