Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
15.11.2022
19:18
Banova domačija, Artiče
Foto: Občina Brežice
V občini Brežice želijo s projektom »Banova domačija – okusimo dediščino« obnoviti skupno etnološko dediščino, Banovo domačijo v Artičah. Za projekt bodo dobili evropska sredstva.

Banova domačija pri Artičah

BREŽICE Projekt Občine Brežice v vrednosti 47.000 evrov bo sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini dobrih 39.000 evrov in je eden od štirih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Občina Brežice bo v sodelovanju s partnerji hkrati ohranila in nadgradila etnološko dediščino in jo povezala s trendi povpraševanja v turizmu, ki gredo v smeri individualnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma.

Pričetek projekta? Na 1. april 2023

Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine, družbene infrastrukture - Banove domačije in je rezultat odličnega sodelovanja Občine Brežice s partnerji - Posavskim muzejem Brežice, Invalidskim podjetjem Lumia, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Turističnim društvom Artiče in Sadjarskim društvom Artiče. "Projekt nadgrajuje sodelovanja med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lokalno skupnostjo ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupno oblikovanih programov. Ti so prispevek k trajnosti projekta in prenosljivosti le-teh tudi na druga območja. Predviden pričetek projekta je 1. aprilom 2023, trajal pa bo devet mesecev. V sklopu projekta se bo v okviru Posavskega muzeja Brežice zaposlila ena oseba kot koordinator dejavnosti in promocije banove domačije tako obiskovalcem kot občanom," pravijo na Občini Brežice.

Banova domačija v Artičah

Novo življenje Banove domačije

S projektom oživitve Banove domačije bo razvijali butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Projekt predstavlja pomemben prispevek k višji kakovosti doživetja turistov, razvoju kreativnega turizma, trajnostnem razvoju javne infrastrukture na podeželju, prispeva k boljši dostopnosti programov in storitev na področju kulture, turizma, izobraževanja in povečuje možnosti za vključenost ranljivih skupin v družbo, prispeva k zaposlovanju in razvija turistično ponudbo izven osrednje turistične sezone.

Znak turistične znamenitosti

"Doživetje utripa življenja nekoč in vitalne dolgoživosti domačije bodo na izviren način spremljali trajnostni in kreativni pristopi. Za popolno izkušnjo pa bomo obisk domačije obogatili z družabnim programom, pevskim in plesnim, izobraževalnim in športnim programom. Z razvojem inovativne ponudbe bo Banova domačija pridobila znak turistične znamenitosti oz. znaka Slovenia Green Attraction. S projektom bomo pomembno obogatili kulturno-turistično ponudbo Brežic ter povečali njegovo atraktivnost za obiskovalce. Projekt nagovarja v osnovni ciljni skupini ponudnike lokalnih turističnih produktov in storitev, posebej mlade in ženske, ti dve skupini sta tudi ključni za izvajanje programov. Nadalje vse obiskovalce – turiste," pravijo na Občini Brežice.

Kaj vse bodo uredili?

V okviru projekta bodo nakupili opremo za namen informiranja in sprejema uporabnikov, opremili bodo zunanji prostor z mizami in klopmi, s čimer bo omogočili sprejem do 50 oseb ter izvedbo izobraževalnih vsebin na prostem. V sklopu projekta bodo vzpostavili dva nova turistična produkta, ki jih bodo ponujali na domačiji: 5-zvezdično kulinarično doživetje ter program doživljajske domačije.

Doživljajska domačija

Za izvedbo aktivnosti na doživljajski domačiji bodo kupili kostume za nastopajoče v kulturno gledališki predstavi, vzpostavili bodo dodatno ponudbo za obiskovalce - programe doživljajske domačije z namenom ohranjanja dediščine in vedenja o bogatem življenju na domačiji, ohranjanje znanja, ki zamira – cepljenje drevja, sajenje, sušenje sadja, zelišč, ter prikaz načina življenja na domačiji ter promocijo lokalnih ponudnikov sadja, zelenjave ter drugih lokalnih produktov. Vsebine, ki jih bo ponujala doživljajska domačija, bodo na voljo izobraževalnim in vzgojnim institucijam, kot so vrtci, šole na osnovni in srednješolski ravni ter fakultete na celotnem območju LAS Posavja. 

Artiška pot zdravja

V Krajevni skupnosti Artiče so sicer v sklopu participativnega proračuna uredili dva projekta. V letu 2020 so uresničili projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja, ki je umeščena na obrobju Banove domačije v Artičah. Tu je bil utrjen del poti in postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Pot omogoča tako krajanom kot obiskovalcem rekreacijo in druženje v naravi.

Medgeneracijski prostor

V 2022 je bil izveden drugi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu - uredili so otroško igrišče in uto za druženje, ki ob gasilskem oz. večnamenskem domu krajanov postaja stičišče krajank in krajanov. 

Večnamenski dom v Arnovem selu združuje gasilce in krajane

Občina Brežice je sprejela pobudo krajanov in odkupila del objekta v lasti PGD Spodnja Pohanca za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu občina že izvaja investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je.

(Občina Brežice, eP)

brežice
fotogalerija

Pridružite se nam