Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
08.05.2020
13:26
Participativni proračun občine Krško za leto 2021
Foto: arhiv ePosavje
Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občanke in občani v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše.

Za participativni proračun 2021 prejeli 40 predlogov

Glasovanje bo med 5. in 12. junijem

Občina Krško je prejela 40 različnih predlogov za različna območja, vse pa bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji.

Glasovanje prek spleta ali osebno v sprejemni pisarni

"Glasovanje bo potekalo od 5. do vključno 12. junija preko spletne strani Občine Krško ali pa osebno v sprejemni pisarni v okviru delovnega časa," so sporočili z Občine Krško. Zdaj bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če:

  • Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško,
  • prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
  • je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev,
  • je skladen z nalogami občine. 5. Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od sedmih območij občine,
  • v preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.
  • ter je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja

(Občina Krško, bš, eP)

krško

Pridružite se nam