Skip to main content
V Posavju 8.2° C Četrtek, 6. maj 2021
15.05.2020
12:11
Participativni proračun v občini Sevnica 2020
Grafika: ePosavje
V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2021.

V teh dneh potekajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud

Ocvirk: "Projekti so predvideni do obsega 6.000 evrov"

SEVNICA V teh dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud. Ker je bil odziv zelo pozitiven, Občina Sevnica tudi v letošnjem letu razpisuje projekt participativnega proračuna. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalci občine.

Kaj je pa s projekti, ki presegajo ta znesek?

"Občina je razdeljena na več območjih in sami projekti so predvideni do obsega 6.000 evrov, zato da jih je lahko več urejeni. Tisti predlogi, ki presegajo znesek ali so kompleksnejši, pa niso neposredno uvrščeni v proračun za participacijo, ampak se o njih razpravlja kot o pobudah, nato pa se glede na smiselnost vključujejo v celovite rešitve širših projektov in ureditev," nam je ob tem povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Za participativni proračun bo namenjenih 120.000 evrov

Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov. "To so sredstva, ki dopolnjujejo manjše ureditve, ureditve iz manjših virov. Ali pa so to ureditve znotraj krajevnih skupnosti, športnih površin in s temi sredstvi odpravljamo male, drobne, projekte, ki za življenje in delo ljudi izredno veliko pomenijo," ob tem še dodaja sevniški župan.

Kako lahko sodelujete?

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec občine Sevnica, ki je dopolnil 15 let. Posameznik lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Pobudo lahko vloži tudi skupina prebivalcev. Ocvirk ob tem pravi, da trenutno zbirajo predloge. "To vse teče na elektronski način in cilj je pritegniti mlade, da preko njim bolj domačega elektronskega načina oblikujejo pobudo in sodelujejo pri življenju in delu v občini."

Predloge zbirajo do 30. junija

Rok za podajo pobud je 30. junij, nato sledi izbor. "Izbor bomo opravili tako, kot v preteklem letu. Najprej bo sledila strokovna obdelava s strani Občinske uprave, precej pluralno sestavljena komisija bo odločila, na kakšen način in kateri projekti bodo vključeni," še dodaja sevniški župan. V teh dneh se sicer izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud.

(bš)

sevnica
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja