Skip to main content
V Posavju 15.6° C Ponedeljek, 26. september 2022
15.03.2021
09:44
Participativni proračun v občini Krško za leto 2022
Grafika: ePosavje.com
Za projekte participativnega proračuna v občini Krško v letu 2022 bodo namenili 210.000 evro. Za vsako od sedmih območij po občini so predvideli po 30.000 evrov, predloge zbirajo do 15. aprila.

Letos več sredstev za participativni proračun

Predloge zbirajo do 15. aprila, glasovanje bo v juniju

KRŠKO Med 15. marcem in 15. aprilom bodo lahko občanke in občani v krški občini znova predlagali projekte za sofinanciranje s pomočjo participativnega proračuna za leto 2022. Na Občini Krško bodo vse predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, uvrstili na glasovanje, to bo potekalo med 4. in 11. junijem 2021.

Kako je z letošnjimi projekti?

V lanskem letu so občani predlagali 40 projektov, 20 so jih izglasovali za izvedbo, aktivnosti za njihovo udejanjenje pa že potekajo. Kot je povedal krški župan Miran Stanko, je večina projektov za participativni proračun za leto 2021 v fazi izbora izvajalcev ali pridobivanja ponudb, projekti bodo zaključeni predvidma v pomladnih in poletnih mesecih.

Katere projekte lahko predlagate?

Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Občine Krško za leto 2022 Anton Petrovič je o primernosti projektov, ki lahko kandidirajo za sredstva, povedal, da morajo biti prijavljeni projekti "izvršljivi in da niso že uvrščeni v katero od proračunskih postavk občine ali krajevne skupnosti, mora pa vplivati na kvaliteto življenja v kraju, oz.n na tistem območju, kjer je predlagatelj."

Ob povezovanju krajevnih skupnosti več evrov za projekt

Projekte lahko predlagajo vsi prebivalci občine Krško, starejši nad 15 let in s stalnim prebivališčem v občini, projekt pa mora biti v enem od sedmih območij, ki so jih predvideli v razpisu. "10.000 evrov je znesek omejen samo na en kraj, na eno krajevno skupnost. Če se krajevne skupnosti povežejo med seboj, lahko kandidirajo za zneske do 30.000 evrov," je ob tem povedal Petrovič.

Prijave projektov bodo začeli zbirati v ponedeljek

Na Občini Krško bodo predloge za projekte participativnega proračuna za leto 2022 začeli zbirati v ponedeljek, 15. marca. "Zbiranje predlogov bo odprto do 15. aprila. Ko bomo zbrali te predloge, jih bo Občinska uprava obdelala, pregledala in jih predala na glasovanje, v obdelovanje pristojni komisiji ali projekti zadostujejo kriterijem in merilom, ki so predpisana in jih potem dala na glasovanje," je o zbiranju predlogov povedala direktorica Občinske uprave Občine Krško Melita Čopar. Glasovanje za projekte bo med 4. in 11. junijem potekalo prek spleta ali v sprejemni pisarni Občine Krško. 

210.000 evrov za participativni proračun 2022

Za participativni proračun leta 2022 bo v proračunu Občine Krško predvidenih 210.000 evrov. Sredstva bodo po 30.000 evrov razdelili na sedem območjih, v katerih je lahko tudi več krajevnih skupnosti.

Območja po občini za participativni proračun:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 30.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 30.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 30.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 30.000 €
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 30.000 €

(eP)

krško
video

Pridružite se nam