Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
25.08.2022
10:42
Vodovod
Foto: arhiv ePosavje
V Brežicah začenjajo s projektom izgradnje vodovodnega sistema Križe-Pečice, s katerim želijo zagotoviti pitno vodo za prebivalce naselij Križe in Pečice.

"Naselje Pečice nima javne vodovodne oskrbe"

V Brežicah bodo izgradili povezovalne cevovode v skupni dolžini 5315 metrov in tri manjše objekte za akumulacijo in prečrpavanje pitne vode s prostornino volumna do 25 m3. Na Občini Brežice pravijo, da je poglavitni namen projekta zagotovitev varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo za naselji Pečice in Križe. "Naselje Pečice nima javne vodovodne oskrbe, ampak se trenutno prebivalci oskrbujejo s pitno vodo preko zasebnih zajetij oz. preko vaškega vodovodnega sistema," so zapisali ob najavi javnega naročila za izgradnjo vodovodnega sistema.

Za varno in nemoteno oskrbo s pitno vodo

Vodovodni sistem Križe je javni vodovodni sistem, ki se napaja iz vodnega zajetja Lešje. V preteklosti se je že večkrat zgodilo, predvsem v poletnih mesecih, da je vodni vir občasno presahnil tudi za daljše časovno obdobje. "Trenutna predvidena projektna rešitev je nujna in edina, ki bo zagotovila varno in nemoteno oskrbo in prebivalcev s pitno vodo. Z izgradnjo predmetnega sistema se bo na novo na javni vodovodni sistem priključilo 83 prebivalcev iz naselja Pečice," še dodajajo v Brežicah.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja v upravljanje Komunali Brežice

Od tehničnih informacijah pa, da bo novozgrajeni vodovodni sistem "zagotavljal indeks uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj oz. bo dosegal povprečno porabo energije na sistemu pod 0,5 kWh/m3 načrpane vode. Vodovodni sistem bo po izgradnji in po pridobitvi uporabnega dovoljenja predan v upravljanje javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o."

Skrb za interno vodovodno napeljavo

Ponudbe zbirajo do 13. septembra

Na Občini Brežice zbirajo ponudbe do 13. septembra, začetek del načrtujejo konec oktobra letos, zaključek del pa najkasneje do 30. aprila 2024. Kakor še pišejo v javnem naročilu, "bi lahko pogodbene roke podaljšali zaradi spremembe dinamike izvajanja del oz. v kolikor bi bilo tako pogojeno z zagotavljanjem proračunskih sredstev, vendar ne dlje kot do 30. junija 2025."

brežice
vodovod

Pridružite se nam

Novice iz Posavja