Skip to main content
V Posavju 6.1° C Četrtek, 8. december 2022
26.03.2019
07:22
Foto: Doroteja Jazbec
Na Jožefovo so se že tradicionalno zbrali radeški upokojenci na svojem rednem letnem občnem zboru in med drugim oblikovali plan dela za tekoče leto.

Po uvodnem pozdravu predsednice Društva upokojencev Radeče, Jožefe Novak, je bilo predlagano in izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Vida Adamič (zapisničarka), Danica Dular in Vida Kozorog (članici) in Tomaž Kravogel (predsednik), slednji je nato vodil rdečo nit rednega letnega srečanja.

Poročilo o celovitem delu društva je podala predsednica Novakova, referent za šport, Tomaž Kravogel, je povedal, da se upokojenci udejstvujejo rekreativno in tekmovalno v različnih panogah (balinanje, kegljanje, pikado, pohodništvo, streljanje z zračno puško, lov rib s plovcem in namizni šah), koordinatorka programa Starejši za starejše, Vera Lipec, pa je v svojem poročilu zabeležila, da je 20 prostovoljcev opravilo 648 obiskov tekom minulega leta in izvedlo 127 pomoči (prevozi, pomoč pri opravilih, dostava humanitarnih paketov, dostava živil iz trgovine, druženje ipd.)

Da je delovanje društva pregledno in zakonodajno ustrezno, je v poročilu Nadzornega odbora DU Radeče potrdila Danica Dular, kako so finančno gospodarili, pa je prikazala dolgoletna blagajničarka Jožica Lavrinc, ki se je ravno na letošnjem občnem zboru poslovila od te funkcije (do izteka mandata jo bo odslej opravljala Vesna Novak) in za 10-letno vestno delo prejela tudi simbolično darilo.

Ob tej priložnosti je upravni odbor radeškega društva upokojencev predlagal, Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje je predlog potrdila in Zveza društev upokojencev Slovenije odločila, da Jože Petauer prejme Veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije.

Jože Petauer je v 24-letni dobi predsedovanja uspešno skrbel, da je društvo delalo dobro, pošteno ter koristno za najstarejšo populacijo radeških občanov, skrbel je za kadrovski sestav vodstva in tudi vso tehnično podporo, še posebej pa je bil prizadeven in uspešen v pridobitvi in ureditvi društvenega balinišča. Plaketo mu je izročil Jožef Žnidarič, predsednik PZDU Posavje, ob tem pa je bil podeljen tudi šopek Petauerjevi ženi Vidi za dolgoletno potrpežljivost.

Prepričan sem da bo tudi nadaljnje vodenje društva potekalo dobro, kar se navsezadnje vidi že v prvem letu, odkar sem vodstvene vajeti prepustil Jožefi Novak: več je dejavnosti in sekcij v društvu, zaznavnega je več vključevanja in povezovanja (tudi medkrajevno) in na račun tega imajo upokojenci več možnosti na voljo kot v preteklosti.

Jože Petauer

Poleg dobro utečenih dejavnosti s področja športa, sociale in (samo)pomoči, ki jih radeški upokojenci že izvajajo, jih znotraj programa dela za 2019 čaka organizacija regijskega srečanja upokojencev Posavja, katerega bodo gostili v Radečah v času splavarjenja (22. junija), prav tako pa se veselijo postopkov projekta Centra za starejše Dobra energija, v katerem DU Radeče sodeluje z Občino Radeče in Zdravstvenim domom Radeče - center bo zaživel predvidoma v jesenskem času.

V zaključnem delu so radeški upokojenci potrdili tudi nekaj dopolnitev statuta društva, kateri je bil nazadnje spremenjen pred enajstimi leti. Med drugim so opredelili uporabo žiga, se vpisali kot člani Zveze društev upokojencev Posavja, njihov prepoznavni simbol - prapor dopolnili še z znakom društva, zapisali, da nadzor poslovanja opravlja računsko sodišče in poleg že vključene možnosti podelitve naziva častni član dodali še možnost podelitve naziva častni predsednik.

Društvo upokojencev Radeče, ki bo prihodnje leto praznovalo 70-letnico obstoja in delovanja, šteje slabih 800 starejših oseb, med katerimi jih je nekaj več kot trideset že napolnilo 90 let. V letu 2018 sta dve članici nosili naziv najstarejših s častitljivimi 97 leti, najstarejši član pa je štel 95 let. Mnogi med člani so včlanjeni v vsaj enega izmed skladov (Vzajemni posmrtninski sklad pri ZDUS, Sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči Hrastnik), ki svojcem ob smrti člana omogoča izplačilo, kar pripomore tudi k delni povrnitvi nastalih stroškov.

Zbor članov so kulturno popestrili člani Moškega pevskega zbora Papirničar Jagnjenica pod vodstvom Rosane Jakšič, kateri so zapeli nekaj pesmi, pri eni izmed njih pa se jim je pridružil tudi Jože Petauer, ki je bil dolgoletni (celo ustanovni) član zbora.

Ob koncu je v preddverju radeškega kulturnega doma sledila pogostitev članov društva in gostov, kjer ni manjkalo dobre volje, smeha in klepeta.

Doroteja Jazbec

Foto: D.J in Iztok Gospodarič

radeče
fotogalerija

Pridružite se nam