Skip to main content
V Posavju 14° C Nedelja, 26. september 2021
27.01.2021
12:21
Nov plovbni režim pod hidroelektrarno Krško
Grafika: ePosavje.com
Kaj bo prinesel nov plovbni režim pod hidroelektrarno Krško? Med drugim tudi pet vstopnih mest v reko Savo, pod določenimi pogoji pa bo dovoljeval tudi plovbo plovil na motorni pogon.

Plovbni režim pod hidroelektrarno Krško

Še največ "navtičnega" prometa je (bilo do sedaj) na brežiškem jezeru

KRŠKO Na akumulacijskih jezerih posavskih hidroelektrarn je še največ prometa ob jugozahodnem vetru, ko lahko na jezeru hidroelektrarne Brežice najdemo jadralce na deski in kajterje. Nekaj kilometrov višje pod jezom hidroelektrarne Krško tako gostega navtičnega prometa (še) ni, zaradi ureditve pravnih podlag za plovbo po reki Savi na območju občine Krško pa so krški svetniki na januarski seji obravnavali osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško. 

Plovbni režim dolvodno od HE Krško

Območje nad NEK

Posebnost omenjega odloka je ta, da je plovba dovoljena na dveh večjih območjih, med njim je območje varovalnega pasu Nuklearne elektrarne Krško in visokovodnega razbremenilnika hidroelektrarne Brežice na območju Vrbine. Na severovzhodnem delu območja je plovoba dovoljena od meje 300 metrov varnostnega pasu južno od hidroelektrarne Krško (v višini "počivališča"  in pitnika na večnamenski poti ob Savi) do meje 1500 metrov varnostnega pasu vzhodno od Nuklearne elektrarne Krško (nekaj 100 metrov pod tretjim mostom čez Savo v Žadovinku).

In območje pod NEK

Drugo območje, ki ga določa omenjeni odlok, pa je območje dolvodno od Nuklearne elektrarne Krško. To območje je del celinskih vod, ki povezuje dve lokalni skupnosti, Občino Krško in Občino Brežice in zato se bo, tako v gradivu, tem območju režim plovbe sporazumno izvajal z Občino Brežice.

"Odlok ureja plovbo z vsemi plovili, razen tistimi na motorni pogon"

"Z odlokom o plovbnem režimu sprejemamo ureditev, ki ureja vhodna mesta, pristanišča in vse ostalo kar se tiče plovbe na bazenu dolvodno od krške elektrarne proti Nuklearni elektrarni in proti brežiški elektrarni. Ta odlok ureja plovbo z vsemi plovili, razen s tistimi na motorni pogon," je ob tem povedal krški župan Miran Stanko.

Brez motornega pogona: Splavi, čolni, jadrnice, rafti, pedalini, supi

Po tem odloku bo v obdobju varnih vremenskih pogojev plovba dovoljena plovilom z dolžino manjšo od 24 m, največjo širino 5,05m in največjim ugrezom do 1,4m. Tako v to kategorijo, po zapisanem v osnutku odloka, spadajo splavi, čolni, jadrnice, športni veslaški čolni, rafti, jadralne deske, pedalini in supi.

Kako bo s plovbo na motorni pogon?

In kako bo s plovbo na motorni pogon? Krški župan odgovarja, da "plovba na motorni pogon definitivno bo mogoča. Mogoča je tudi že gorvodno od elektrarn". Stanko dodaja, "da se gre se za to, da se ureja za vsako elektrarno posebej in za vsako elektrarno posebej je potrebno voditi tudi celoten postopek. To zahteva določen čas in nekoliko nenavadno je, da moramo na isti reki vsakič znova voditi te postopke." Kljub temu župan pravi, da "ne glede na to, mislim, da bo enak režim tudi dolvodno. Torej bo dovoljena plovba z motornimi plovili do določene moči motorja."

Pristanišče Krško in štiri vstopno-izstopna mesta

Sotelsko, Krško, MC Krško in Pesje

Na plovbnem območju, ki ga bo urejal odlok, so predvidena štiri vstopno-izstopna mesta in pristanišče. Prvo vstopno-izstopno mesto Sotelsko je določeno na levem bregu Save, vstopno-izstopno mesto Krško je na območju začetka večnamenske poti ob Savi pod drugim krškim mostom, na desnem bregu je eno takšno vstopno mesto pod Mladinskim centrom Krško, pri načrtovanem pokritem zimskem bazenu pod pokopališčem bo pristanišče Krško, še četrto vstopno-izstopno mesto Pesje pa je na levem bregu Save pod visokovodnim razbremenilkom.

Plovba bo glede na pogoje dovoljena vse dni v letu

Plovba na plovbnem območju bo, tako piše v odloku, dovoljena celo leto v dnevnem času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda in v varnih vremenskih in hidroloških pogojih.

(bš)

krško
hidroelektrarne

Pridružite se nam

Novice iz Posavja