Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
17.08.2021
12:48
Zoožitev skozi Podgračeno
Foto: Občina Brežice
Na naših straneh smo že poročali, da bodo v brežiški občini kmalu odprli še eno novo gradbišče. Dela v Podgračenem se bodo začela v septembru.

Gradnja pločnika skozi naselje Podgračeno

BREŽICE Državna cesta med Čatežem ob Savi in Mokricami v naselju Podgračeno pelje skozi nevarno zoožitev, ki ga bodo v naslednjih tednih preuredili v varnejši odsek. Po pogodbi bodo preuredili del ceste R3-675 čez Podgračeno in odpravili ožino, zoožitev. Tam bodo še izgradili pločnik, uredili avtobusna postajališča, novo cestno razsvetljavo , uredili odvodnjavanje in prilagodili ostalo infrastrukturo, ponekod pa bodo zaradi utesnjenosti ceste naredili oporne zidove.

Rok za dokončanje del: 330 dniV občini Brežice poteka 92 km državnih cest, zato je pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov izjemno pomembno dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Rok izvedbe je 330 dni od uvedbe v delo, pred začetkom del pa mora izbrani izvajalec del, družbe Gradnje Boštanj, pred gradnjo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za zaporo ceste in za arheološko dokumentiranje. Na Občini Brežice napovedujejo, da se bodo dela na terenu začela meseca septembra 2021.

V občini Brežice imajo 92 kilometrov državnih cest

V občini Brežice, kjer poteka 92 km državnih cest, izpostavljajo dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Direkcija bo za 744.830,23 evrov vreden projekt zagotovila 563.835,86 evrov za obnovo državnih cest, sredstva za gradnjo pločnikov ob državnih cestah (v tem primeru 180.994,37 evrov) pa bo zagotovila občina iz naslova lastnih sredstev.

Občina si je več let prizadevala za razširitev nevarne ceste

"Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t. i. šolskih poteh ter ob državnih cestah, ki potekajo skozi naselja," dodajajo v Brežicah. Brežiški župan Ivan Molan še izpostavlja, da si je občina že več let prizadevala za razširitev nevarne zožitve v naselju Podgračeno. 

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja