Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
08.12.2020
12:15
Veliki Podlog, podpis pogodbe za šolo in vrtec
Grafika: ePosavje.com
Projekt izgradnje nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu je konec prejšnjega tedna dobil nadaljevanje, na Občini Krško so namreč podpisali pogodbo za pripravo dokumentacije in gradnjo šole.

Podpis pogodbe za vrtec in šolo v Velikem Podlogu

Nov objekt podružnčne osnovne šole in vrtca

KRŠKO Kot so sporočili z Občine Krško, sta župan občine Krško Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak, d. d., Miljenko Muha konec prejšnjega tedna podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, vredno nekaj več kot tri milijone evrov.

Začetek gradnje naslednje leto, selitev v 2022

Dela naj bi se začela v prihodnjem letu, po terminskem načrtu pa naj bi v nov objekt šolo in vrtec preselili v letu 2022.

Veliki Podlog

Boljši bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole, ki jo bo občina financirala v celoti iz občinskega proračuna, bodo tako izboljšali bivalne, učne in delovne pogoje za otroke in zaposlene.

Novih 1358 m2 notranjih površin

"Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale aktualni zakonodaji ter normativom za vrtce in osnovne šole," pravijo na Občini Krško.

Tri enote za vrtec, štiri učilnice za podružnično osnovno šolo

V vrtcu so predvideli tri enote oz. igralnice, in sicer dve za nižjo starostno skupino enega do treh let ter ena za starostno skupino od treh do šest let, za potrebe podružnične osnovne šole pa so predvidene štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 62 učenk in učencev v prvih štirih razredih, v vrtcu je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

Investicije v Krajevni skupnosti Veliki Podlog

Kot so še sporočili z Občine Krško, so v zadnjih letih v krajevni skupnosti Veliki Podlog uredila krožišče na cestnem odseku Krško - Križaj, izvedla komasacije in agromelioracije, po zaključku ureditve komunalne infrastrukture v naseljih Jelše in Gorica v letošnjem letu nadaljujejo z ureditvijo komunalne infrastrukture v naselju Veliki Podlog, trenutno urejajo tudi prostore krajevne skupnosti.

(bš)

krško
šole v posavju

Pridružite se nam