Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
12.04.2022
09:10
Južni most, Kostanjevica na Krki
Foto: arhiv ePosavje
V Kostanjevici na Krki so v petek podpisali pogodbo za obnovo lesenega mostu na južnem delu otoka. Kljub enomesečnem zamiku pri izbiri izvajalca rok za dokočanje del ostaja enak.

Podpis pogodbe za obnovo mostu na južni strani otroka

KOSTANJEVICA NA KRKI V minulih mesecih smo na naših straneh obširno poročali o pripravah Kostanjevičanov na obnovo lesenega mostu čez reko Krko na južni strani otoka. V petek so podpisali pogodbo z izvajalcem del, kljub zamiku pri izbiri izvajalca pa rok za dokončanje del ostaja enak - najkasneje do 15. oktobra 2022.

Dobre pol milijona evrov vredna obnova mostu

Na kostanjeviški občini so s podjetjem Rafael podpisali 516.043,02 evrov vredno pogodbo za obnovo lesenega mostu na južni strani otoka, po kateri bo izvajalec med drugim pripravil vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo projekta, zagotovil materiale in odstranil vse elemente obstoječega mostu, obnovil mostne opornike na obeh brežinah ter obnovil konstrukcijo mostu.

Obnova južnega mostu v Kostanjevici na Krki

Most bo med obnovo zaprt

Ker bodo v reki Krke zamenjali pilote in na njih postavili montažno konstrukcijo, po projektni nalogi predvidevajo dostopni nasip za težko gradbeno mehanizacijo. "Sama tehnologija izgradnje mostu bo podrobneje obdelana v PZI fazi projektiranja in je odvisna od tehnoloških postopkov izbranega izvajalca del. Dostop do delovišč se bo izvajal izključno iz desnega brega. V delavni nasip v reki je potrebno namestiti ustrezno število cevi, ki bodo zagotavljale pretočnost v času izvedbe del," dodajajo.

Podvodne arheološke preiskave terena, batimetrično snemanje struge

Med obnovo bo most zaprt za promet, je razvidno iz dokumentacije. Pred začetkom del v vodi bodo izvedli podvodne arheološke preiskave terena in batimetrično posneli strugo reke. Po končanih delih bodo iz struge reke odstranili navožen material delovnih platojev in uredili brežine v prvotno stanje.

Časovnica ostaja enaka

In kdaj bodo začeli z deli? Po časovnici del načrtujejo, da bi z deli začeli po pripravi dokumentacije in pridobitvi vseh mnenj - predvidoma do letošnjega junija. V poletnih mesecih bi nato pripravili gradbišče in začeli z rušitvenimi deli, do konca avgusta 2022 bi z obnovitvenimi deli prišli tako daleč, da bi omogočili prehod z levega na desni breg reke Krke.

Zaključek del najkasneje do sredine oktobra

Septembra nato načrtujejo zaključna dela in odstranitev gradbišča, vsa pogodbena dela pa bi morali - tako piše v pogodbi - končati najkasneje do 15. oktobra letos.

kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja