Skip to main content
V Posavju 8.3° C Ponedeljek, 27. marec 2023
03.06.2022
20:55
Podvoz, Boštanj
Grafika: ePosavje.com
Pred štirimi meseci smo poročali, da na območju železniškega prehoda v Boštanju, na glavni cesti Sevnica - Krško, načrtujejo gradnjo podvoza. Naročilo za pripravo dokumentacijo so oddali.

Podvoz pod železniško progo v Boštanju

SEVNICA V dokumentaciji za pripravo projekta za izvedbo umestitve novega podvoza pod železniško progo na glavni cesti Sevnica - Krško v Boštanju so zapisali, "da naj projektant naj preuči možnost umestitve novega podvoza glede na bližino reke Save, mostu za železniški promet in pripadajočega temelja mostu ter navezavo na obstoječo glavno cesto. V vplivnem območju gradnje podvoza je potrebno predvideti kompletno menjavo zgornjega ustroja železniške progre (gramozna greda, pragovi, tirnice in drobnotirni pritrditveni material)." Nov podvoz bo tako nadomestil sedanjega na regionalni enotirni železniški progi Sevnica - Trebnje, po izgradnji nadvoza bodo starega ukinili.

Projekt za izvedbo

Ponudbe za pripravo dokumentacije so zbirali do 9. marca, v četrtek pa so objavili, da so oddali javno naročilo za "PZI (projekt za izvedbo, op.p.) novogradnje podvoza pod železniško progo v Boštanju na glavni cesti G1-5/0333 v km 0,060". Naročilo so oddali družbama s skupnim nastopom na naročilu, družbi Proinfra iz Maribora in Megalit iz Poljčan. Skupna vrednost naročila projekta za izvedbo je 263.649 evrov.

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja