Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
19.10.2021
09:47
Pločnik Radeče
Grafika: PISO
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so objavili pogodbo za ureditev pločnika ob glavni cesti in priključka na državno cesto Sevnica - Celje.

Pogodba za izgradnjo pločnika ob glavni cesti podpisana

RADEČE Kot smo poročali avgusta, so bodo v sklopu izvedbenega projekta uredili prometne površine za pešce na desni strani ceste, "ob G1-5/0360 Radeče od km 0+290 do km 0+500 in lokalni cesti od km 0+000 do km 0+230. Poleg omenjenega se za zagotovitev ustreznega karakterističnega prereza razširi prepust Kolenovega grabna na lokalni cesti LZ342051 v km 0+245. Na celotnem območju se izvede rekonstrukcijo cestne razsvetljave ter ureditev prometne signalizacije in prometne opreme.

Nov pločnik, prenova razsvetljave in ureditev prometne signalizacije

Povedano po domače, iz smeri Sevnice proti Zidanem Mostu bodo med prvim in drugim odcepom za Radeče umestili pločnik za pešce, s tem pa bodo povezali ulici Pot na Bord in cestni priključek do ulice Pot na Brod.

Radeče, pločnik

 

180 dni za dokončanje del

Na javnem razpisu je najugodnejšo ponudbo za izgradnjo pločnika in ostale infrastrukture, za 423.096,94 evrov, oddala družba VOC Celje. Na razpis so sicer prejeli pet ponudb, najdražja je bila 454.383,25 evrov. Po pogodbi je začetek del predviden najkasneje deset dni po uvedbi v delo, dokončanje pa v skladu s terminskim planom izvajanja del 180 dni. 

(eP)

radeče
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja