Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
24.01.2020
14:33
11. seja občinskega sveta v Krškem
Foto: Občina Krško
Pokrajine so bile glavna tema 11. redne seje Občinskega sveta Občine Krško. Svetniki so potrdili še nekaj drugih točk, več s četrtkove seje pa v nadaljevanju novice.

Glavna tema tokratne seje: Nova pokrajinska delitev Slovenije

KRŠKO Svetnice in svetniki Občinskega svet Občine Krško so se na četrtkovi 11. redni seji med drugim seznanili s predlogom nove pokrajinske delitve Slovenije in sprejeli predloge odlokov o ustanovitvi javnih zavodov Kulturni dom Krško, Mladinski center Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško in osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško.

Na seji občinskega sveta o pokrajinah

Po zadnjem predlogu 10 pokrajin

Zadnji predlog iz oktobra 2019 predvideva deset pokrajin, in sicer: Dolenjsko-belokranjsko, Gorenjsko, Goriško, Koroško-šaleško, Osrednjeslovensko, Savinjsko, Štajersko, Pomursko, Primorsko-notranjsko in Zasavsko-posavsko pokrajino. Poseben status pa naj bi imeli mestni občini Ljubljana in Maribor. V skladu s 15. členom zadnjega predloga zakona naj bi Zasavsko-posavska pokrajina obsegala občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Litija, Radeče, Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi na skupno 1489 km2 ter s 134.289 prebivalci. Sedež Zasavsko-posavske pokrajine naj bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.

"Od spodaj navzgor"

Uvodoma sta svetnicam in svetnikom razloge in postopek priprave pokrajinske zakonodaje predstavila predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ki postopek vodi. Kot je poudaril, je pobuda prišla od združenja občin in postopek vodijo "od spodaj navzgor". Osnovni cilji ustanovitve pokrajin so, da se pristojnosti z države prenesejo na nižje ravni, da bodo sredstva enakomerno razporejena po državi, da bodo pokrajine učinkoviteje črpale evropska sredstva, bile enakopravne pri čezmejnem sodelovanju

Brezovnik opozoril na vse večjo centralizacijo države

Vodja skupine za pripravo osnutkov pokrajinske zakonodaje izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik je opozoril na vse večjo centralizacijo države. Postopek priprave pokrajinske zakonodaje so začrtali na način, da bodo najprej poskušali doseči soglasja glede območij pokrajin, ugotovili njihove upravljalske zmožnosti, določili seznam pristojnosti in nalog, potem pa izračunali finančne posledice. Ko bo predlog oblikovan, bo predvidoma sledila javna razprava po občinskih svetih, jeseni pa naj bi predlog zakona poslali v Državni zbor. Kovšca je ob tem še zatrdil, da v sprejem zakona ne bodo šli brez soglasja občin oz. občinskih svetov

In zakaj ne samostojna pokrajina Posavje?

Na vprašanje, zakaj zasavsko-posavska pokrajina in ne samostojna pokrajina Posavje, je Brezovnik odgovoril, da je predlog pokrajin zastavljen tako, da ima vsaka dovolj sredstev za razvojni preboj. In zatrdil, da bodo predstavljene tudi ocene, kaj bi pomenila ustanovitev samostojne pokrajine Posavje.

Participativni proračun tudi v letu 2021

V nadaljevanju so svetnice in svetniki med drugim sprejeli še predlog odlokov o ustanovitvi javnih zavodov Kulturni dom Krško, Mladinski center Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško ter osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. Kot so sporočili z Občine Krško, so svetniki sprejeli še predlog sklepa o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v občini Krško za leto 2021, ki ostaja ista kot za leto 2020, to je 140.000 evrov oziroma do 20.000 evrov na posamezno območje.

Fotogalerija (Foto: Občina Krško):

(Občina Krško, bš, eP)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam