Skip to main content
V Posavju 16.7° C Četrtek, 26. maj 2022
07.09.2019
17:53
Foto: Bojan Kostevc
V zadnjih nekaj letih je bilo na področju vzgoje in izobraževanja v občini Sevnica izvedenih več investicij in projektov z namenom omogočanja kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnih programov.

V šolah večinoma manjše vzdrževalne investicije

V poletnih mesecih letošnjega leta so bile izvedene manjše vzdrževalne investicije, ki pa bodo učencem in učenkam omogočile še prijetnejši pouk. Med drugimi so v teku izgradnja pasivne infrastrukture za brezžično omrežje ter montaža notranjih senčnih rolojev v Osnovni šoli Tržišče, nakup novega šolskega kombija v Krmelju, obnovitvena dela na strehi Osnovne šole Boštanj, dograditev sanitarij ter kuhinjskih aparatov na Osnovni šoli Blanca, sanacija parketa v Osnovni šoli Ane Gale in preureditev s prenovo treh učilnic ter nabavo čistilnega stroja v Šentjanžu. V Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica šolsko kuhinjo krasi novi kuhinjski aparat – konvektomat, načrtovano je še polaganje novega poda na hodniku v pritličju in v dveh učilnicah. V podružnični šoli v Loki je načrtovano urejanje umivalnice.

Naložbe tudi v vrtcih

V vrtcu v Krmelju trenutno poteka sanacija nekaterih prostorov ter prezračevalnega sistema, v vrtcu Blanca pa postavitev vrtne lope ter varnostnih podlag pri igralih. V Šentjanžu se bo za potrebe novega oddelka vrtca nakupilo novo pohištvo. V Vrtcu Ciciban Sevnica bodo pomivali z novim pomivalnim strojem, v Glasbeni šoli Sevnica pa se izvajajo sanacijska dela v dvorani šole, ureja se priključek na javno kanalizacijo ter projektna dokumentacija za ureditev parkirne ploščadi pred šolo.

Urejen promet pri Osnovni šoli Blanca

Pomembna pridobitev za učenke, učence, predšolske otroke, starše in zaposlene na Osnovni šoli Blanca je izgradnja obračališča, ki se je zaključila v teh dneh. Tako je na tem območju ustrezno urejen vozni in mirujoč promet.

Pri podružnični šoli na Studencu odstranili nevarno nagibajoča se drevesa

Še pred začetkom pouka so potekale tudi različne ureditve, ki s katerimi je poskrbljeno za dodatno varnost učenk in učencev. Tako so pri podružnični šoli na Studencu v preteklem tednu potekale hortikulturne ureditve z odstranitvijo nekaterih nevarno nagibajočih se dreves. Zasaditev novih je predvidena za jesenski čas.

Redno vzdrževanje in posodobitve prostorov in okolja, v katerem potekajo vzgojno-izobraževalni programi, pomembno prispevajo k dobremu počutju tako otrok, ki obiskujejo vrtec ali šolo, kot tudi pedagogov in drugih zaposlenih.

Občina Sevnica

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam

Poglejte tudi