Skip to main content
V Posavju 4.3° C Sreda, 24. 2024
22.07.2022
11:30
Obnova atletskega stadiona v Radečah
Grafika: Google
V Radečah so ponovili javni razpis za obnovo atletskega stadiona, ponudbe zdaj zbirajo do naslednje srede, 27. julija.

Razpis za obnovo atletskega stadiona so ponovili

RADEČE Konec junija so v Radečah objavili javno naročilo za obnovo atletskega stadiona, na razpis so prejeli eno ponudbo in ocenili, da ponudba s 374.486,80 evrov brez DDV presega zagotovljena sredstva. Ponudba je za dobrih 104.000 evrov presegla predvideno višino zagotovljenih sredstev, zato so razpis razveljavili in po pravnomočnosti odločitve objavili nov postopek oddaje javnega naročila.

Kaj vse bodo uredili?

V sklopu projektna bod uredili stadion s štirimi stezami za dolge proge, šest stez za tek na 60, 100 in 110 metrov, metališči za kroglo in kopje, uredili bodo splošno vadbeno površino. Šest kratkih prog bodo na zahodni strani stadiona potisnili proti brežini, na vzhodni strani pa bodo brežino preoblikovali, da bo iztek v cilju teka za vse proge 15 metrov. Na zunanji strani bodo tekaško progo opremili z navadnimi betonskimi robniki, na notranji strani pa bodo uredili odvodnjavanje prek kanalet v javno kanalizacijsko omrežje. Brežine bodo ozelenili z avtohtonimi rastlinami z močnejšo koreninsko sestavo, na dnu pa bodo uredili drenažo. 

Novo javno naročilo

V torek so tako objavili novo javno naročilo, po katerem bi se investicija začela v začetku avgusta in končala konec novembra. Po prvotnem terminskem načrtu zaključek vseh del predvidevajo do 30. novembra letos. V ponovljenem javnem razpisu sicer ponudbe sprejemajo do 27. julija.

radeče
atletika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja