Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
22.01.2021
19:34
Krško 2021
Foto: arhiv ePosavje
Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje bo Občina Krško izvedla popis in ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem 29. decembra 2020.

Popis škode po potresih v občini Krško in Brežice

V Krškem še do 2. februarja

KRŠKO V občini Krško lahko oškodovanci prijavo poškodb posredujejo na Občino Krško na telefonsko številko 07 49 81 100 v delovnem času občinske uprave ali na elektronski naslov oscz.krsko@krsko.si še do vključno 2. februarja 2021.

Katere vse podatke morate imeti pripravljene?

Za prijavo škode bo potrebno oddati podatke, kot so ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, telefonska številka in e-naslov prijavitelja, lokacij poškodovanih objektov ter predmet škode (delna škoda ali popolna porušitev objekta). "Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo po predhodni najavi na terenu ogledala občinska komisija z upoštevanjem kriterijev Uprave RS za zaščito in reševanje. Ob obisku občinske komisije na naslovu oškodovancev naj pripravijo podatke, kot so parcelna številka, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, leto zgraditve objekta, neto uporabna površina poškodovanega objekta, davčna številka in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi," pravijo v sporočilu.

V Brežicah prijave zbirajo do 31. januarja

V Brežicah so podaljšali rok za zbiranje prijav škode po decembrskih potresih. Tako lahko občani škodo prijavijo še do 31. januarja 2021 na elektronski naslov roman.zaksek@brezice.si. Kot pravijo na  Občini Brežice, v sporočilu navedite lokacijo poškodovane stavbe, ali gre morebiti za stanovanjske objekte, ki niso več primerni za bivanje zaradi posledic zgoraj navedenega potresa oz. za gospodarski ali javni objekt, ki ni več primeren za opravljanje dejavnosti ter podatek o objektih, ki sodijo v pristojnost Zavoda za kulturno dediščino ter opis nastale škode, nastale poškodbe na starejših stavbah ter grobo oceno stroškov.

(bš)

potres
krško

Pridružite se nam