Skip to main content
V Posavju 19.6° C Sobota, 25. junij 2022
08.10.2021
19:02
Nuklearna elektrarna Krško, april 2021
Foto: ePosavje.com
Na Občini Krško so pripravili letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP).

Lani iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora 8,9 milijona evrov

KRŠKO V letu 2020 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov. Občina Krško je v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Občina je ta sredstva namenila predvsem v izgradnjo ali obnovo infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2020:

Katere projekte so izpeljali s pomočjo teh sredstev?

Na Občini Krško tako med večjimi projekti, ki so jih v lanskem letu financirali iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, izpostavljajo novogradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica ter izgradnjo prizidka gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.

Krško, Senovo, Koprivnica, Brestanica

Med projekti izpostavljajo tudi Podjetniški inkubator Krško, ureditev komunalne infrastrukture Veliki Podlog, rekonstrukcija regionalne ceste skozi Zdole, 2. faza rekonstrukcije Ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, nadomestna gradnja mostu v Stolovniku, izgradnja oskrbovanih stanovanja, obnova občinskih cest, vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov in drugi.

20 % sredstev za individualno rabo

Občina Krško sicer 20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih, sofinanciranje posvetovalnice za starše, sofinanciranje letovanja šestošolcev.

Ob tem izpostavljajo tudi brezplačno šolo v naravi, sredstva namenjajo za novoletne prireditve obdaritve otrok, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka, subvencioniranje pomoči na domu, subvencija mestnega prometa ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2020 so nadomestilo izplačali 216 upravičencem.

(bš, eP)

krško

Pridružite se nam