Skip to main content
V Posavju -17.8° C Sreda, 22. marec 2023
28.04.2022
08:17
Posavske gasilke v Dolu pri Hrastniku
Foto: Doroteja Jazbec
V petek, 22. aprila, je na Dolu pri Hrastniku potekal tradicionalen posavsko-zasavski posvet članic, in sicer v petek popoldan z začetkom ob 17. uri. Na posvetu so sodelovale tudi Posavke.

Posvet gasilk posavske in zasavske regije

DOL PRI HRASTNIKU Zbrane članice je uvodoma pozdravil namestnik predsednika regije Zasavje Toni Fakin, predsednik GZ Hrastnik Timotej Funkel (navzoč pa je bil tudi poveljnik GZ Hrastnik Slavko Draksler) in v imenu Sveta članic pri Gasilski zvezi Slovenije Marta Moneta kot tudi župan Občine Hrastnik Marko Funkl. Regijski posvet je gostil nedavno na novo zgrajen gasilski dom na Dolu pri Hrastniku, katerega je Urban Romih, predsednik istoimenskega PGD tudi predstavil udeleženkam.

Predsednica Komisije za delo s članicami posavske regije Vesna Kozole je zbranim predstavila načrtovane aktivnosti tega leta, ki so v mnogih primerih stične in jih tako posavske in zasavske članice izvedejo skupaj. Zatem je Helena Odlazek, predsednica Komisije za delo s članicami zasavske regije strnila aktualnosti z republiškega vidika in jih predočila gasilkam, ki so z zanimanjem prisluhnile temam, kot so bližajoča se gasilka olimpijada in kako je z novelo Zakona o dohodnini postal izboljšan položaj gasilca, saj ta med drugim prinaša dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1.500 evrov za prostovoljce, ki vsaj 10 let delujejo na operativnem področju. Predstavila je tudi priročnik za delo s članicami, iz katerega je orisala vsako poglavje, ohranila pa rdečo nit v smislu, da knjiga, ki na sodoben način vodi osebe, ki delajo oz. bodo delale s članicami kot vodje ali organizatorke, lahko precej pripravo marsikatere aktivnosti zaradi smernic, ki jih priročnik vsebuje.

Vključenost žensk v gasilstvu

Ker se bliža volilno leto, je po vzoru predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika, ki redno poudarja vlogo kadrovanja v gasilstvu in odkrito podpira tudi vključenost žensk na funkcijska mesta, Odlazkova skladno z dogovorom na regiji, da se vsakih pet let menjavajo vodstva posameznih komisij, položila na srce članicam zasavske regije, naj čimprej stečejo dogovori, katera izmed članic znotraj GZ Hrastnik bo zastopala zasavske pripadnice gasilske organizacije in prevzela vlogo nove predstavnice v Svetu članic pri GZS za zasavsko regijo, kar, kot je poudarila, prinaša tudi določene obveznosti in dolžnosti.

O filateliji

V nadaljevanju je Marko Zaletel, predsednik PGD Trbovlje-mesto in pomočnik poveljnika GZ Trbovlje za izobraževanje, ki je ob požaru v Makedoniji bil navzoč kot predstavnik republiške Civilne zaščite in je skrbel za področje informatike, predstavil doživljanje te velike naravne nesreče skozi lastne oči in skozi strokovno delo v povezavi z radijskimi zvezami, povezavo s spletom in medsebojno komunikacijo tekom kriznih razmer. Zatem je Marinka Cempre Turk, prepoznavna in cenjena s področja slovenskega ženskega gasilstva, zbrane popeljala v svet filatelije, ki je poleg gasilstva njena velika strast. Predstavila je pomen znamk skozi zgodovino in skozi različne tematske sklope, vezane na motive na znamkah prikazala predvsem gasilstvo in filatelijo, redni bralci revije Gasilec pa bodo dobro vedeli, da v vsaki številki lahko preberejo prav zanimive preglede Cempre Turkove z vidika posameznega tematskega sklopa v člankih »Gasilstvo v filateliji«. Za pogostitev je poskrbel Aktiv kmečkih žena z Dola pri Hrastniku z domačim pecivom, preden je bil posvet okoli 21. ure zaključen, pa je za pol ure smeha ob koncu regijskega posveta poskrbela še humoristka Joca iz Čeč.

Poset gasilk v Dolu pri Hrastniku

Regijski posvet

Regijskega posveta posavsko-zasavskih članic gasilskih organizacij se je udeležilo 60 pripadnic gasilskih vrst in nekaj gostov – 19 iz GZ Hrastnik, 11 iz GZ Trbovlje in 13 iz GZ Zagorje ob Savi ter 2 iz GZ Krško, 2 iz GZ Brežice in 9 iz GZ Sevnica in po ena iz GZ Logatec, Lukovica in Moravče. Vsaka navzoča članica je ob slovesu prejela še lično spominsko darilo, stekleničko s kozarčkom, ki sta ga podarila Občina Hrastnik in Steklarna Hrastnik, ki je trajen spomin na prijetno aprilsko petkovo popoldne, preživeto v družbi sotovarišic v znamenju strokovnega s koristnim in zanimivim.

Posavke v Dolu pri Hrastniku

Gasilsko zvezo Krško sta zastopali Ana Somrak in Slavica Novak, Gasilsko zvezo Sevnica Albina Novšak, Albina Suhadovčan, Majda Borštnar, Renata Osrajnik, Tina Dremšak, Vlasta Dergan, Mira Šraj, Mirko Hribar in Tina Žnidaršič, Gasilsko zvezo Brežice pa Vesna Kozole in Milena Hervol.

Doroteja Jazbec

gasilci
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja