Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
20.11.2021
07:59
Danes obeležujemo Svetovni dan otroka. Tema letošnjega svetovnega dneva otrok je duševno zdravje, ki je v veliki meri še vedno tabu. Poziv objavljamo v celoti.

POSLANICA ZPM KRŠKO OB SVETOVNEM DNEVU OTROKA

20. novembra obeležujemo Svetovni dan otroka. Na ta dan je leta 1998 Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah (Konvencija). Istega dne je bila pred 47 leti sprejeta Deklaracija o pravicah otrok (1959).

Konvencija o otrokovih pravicah je najširše in najhitreje sprejeti mednarodni dokument na področju zaščite človekovih pravic v zgodovini. Že prvi dan, ko je bila v Generalni skupščini OZN sprejeta, jo je podpisalo 61 držav.

Svetovni dan otroka je priložnost, da tudi nevladne organizacije opozarjamo slovensko javnost na položaj otrok in mladine ter nekatera aktualna vprašanja uresničevanja otrokovih pravic, zapisanih v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah.

V Sloveniji je bilo v preteklem obdobju v korist otrok marsikaj storjenega, še vedno pa ostajajo nekatera vprašanja in problemi pri uresničevanju otrokovih pravic, ki jim moramo nameniti v prihodnje več pozornosti.

Temeljne pravice otrok so kljub sprejetju Konvencije marsikje še vedno močno kršene, vendar pa prav Konvencija sproža v posameznih državah in mednarodni skupnosti pozitivne premike v izboljšanju položaja otrok. Konvencija je bila povod za uskladitev in dopolnitev večine nacionalnih zakonodaj, večina držav pa je sprejetim normam v Konvenciji prilagodilo celo svoje ustave. Otroci in njihov položaj so postali redni del pogovorov o svetovnem miru in varnosti. Njihova zaščita je pogosto razlog za začasne ustavitve spopadov med vojskujočimi se stranmi. Države redno vsake štiri leta poročajo o položaju otrok in uresničevanju konvencije Odboru OZN za otrokove pravice. V njihovih poročilih se vedno znova kaže napredek v korist otrok.

Tema letošnjega svetovnega dneva otrok je duševno zdravje, ki je v veliki meri še vedno tabu. Duševne motne prizadenejo vsakega 7. otroka po svetu. Ob tej priložnosti Zveza prijateljev mladine Krško poziva, ne samo otroke, ampak tudi širšo javnost, da govorijo o čustvih in s tem pomagajo destigmatizirati duševno zdravje. Vsa čustva so sprejemljiva, govorite o svojih stiskah, ne zadržujte jih v sebi. Že preprosto vprašanje: » Kako si?« lahko nekomu spremeni dan.

Otroci nam bodo odprli vrata v svoj svet le, če jih bomo sprejemali kot enakovredne in sposobne sogovornike. To velja tudi za področje medijev, ki imajo v njihovih očeh drugačen smisel in pomen. Tako bomo imeli več priložnosti, da skupaj z njimi oblikujemo in znova vzpostavljamo temeljne vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, zaupanje in solidarnost s tistimi, ki so v stiski.

»Težave z duševnim zdravjem ne določajo, kdo ste. So nekaj, kar doživiš. Hodiš po dežju in čutiš dež, a nisi dež.«( Matt Haig)

Pridružite se nam

Novice iz Posavja