Skip to main content
V Posavju -0.3° C Četrtek, 9. februar 2023
15.12.2020
09:42
Stanovanjska strategija Občine Krško do 2025
Foto: arhiv ePosavje
Prejšnji četrtek so v Uradnem listu objavili Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah, ki velja od 11. decembra.

Poslovanje Upravne enote Krško s strankami od 11. decembra 2020

KRŠKO Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid- 19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah.

Vložitev vlog po elektronski poti

Tako se lahko vloge po novem vložijo po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se lahko identificirajo z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.

Omejena možnost vlaganja pisnih in ustnih vlog neposredno pri Upravni enoti krško

"Omejena je možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri Upravni enoti Krško. Organ lahko zavrne sprejem vlog iz svoje pristojnosti, če jih vložnik lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti. Organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja. V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve," dodajajo na Upravni enoti Krško.

Vložitev dokumentov v elektronski predal

Kot pravijo, "se lahko odločbe, sklepi in drugi dokumenti vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu ZUP. Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. Vročitev v elektronski predal se opravi le, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala."

Naročanje strank, ki vlagajo vlog neposredno pri organu

"Odlok določa tudi naročanje strank, ki vlagajo vloge neposredno pri organu in ki ga v Upravni enoti Krško že izvajamo ter nadaljujemo z vzpostavljenim sistemom. Prav tako tudi v bodoče pozornost namenjamo varnemu poslovanju – v skladu s strokovnimi priporočili je obvezna uporaba zaščitne opreme," še pišejo.

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja