Skip to main content
V Posavju 7.8° C Sreda, 20. oktober 2021
29.09.2021
09:28
Logistični center Pošte Slovenije v Krškem
Grafika: ePosavje.com
Pošta Slovenije bo v Krškem gradila logistično pošto. Kot je razvidno iz dokumentacije, bo nov center na desnem bregu reke Save, pod Stadionom Matije Gubca in zelo blizu obvoznice.

Logistična pošta Krško

KRŠKO Logistična pošta Krško trenutno deluje v prostorih na Cestih krških žrtev 135C, na dobrih 500 kvadratnih metrih. Vse kaže, da bo kmalu drugače. Na Pošti Slovenije so namreč v ponedeljek objavili javno naročilo z naslovom Izgradnja logistične pošte Krško-zagotovitev zemljišča, projektiranje in izvedba objekta na "ključ".

"Na ključ"

V dokumentaciji so zapisali, da je predmet naročila "nakup zemljišča in izgradnja logistične pošte na tem zemljišču. Naročilo zajema zemljišče, projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja."

Tako mora biti zemljišče, tako v dokumentaciji, "velikosti ca. 6000 m2 , komunalno opremljeno z primernimi dovozi za velike furgone. Objekt se mora nahajati čim bližje obstoječi lokaciji pošte 8270 Krško PS (Cesta Krških žrtev 135c), maksimalno pa 2.000 m po kategorizirani cestni povezavi od te obstoječe lokacije pošte 8270 Krško."

Do 25. oktobra zbirajo prijave

Ko bodo konec oktobra, 25. oktobra 2021 do 12. ure je rok za prijavo ponudbo, bo merilo za ocenitev ponudbe ekonomsko najugodnejša ponudba. Po merilu M1 bo najnižja skupna ponudbena vrednost zemljišča in izgradnje objekta prejela največ 70 točk. "Ponudnik ki je podal najnižjo skupno ponudbeno ceno, prejme 70 točk, ostale dopustne ponudbe prejmejo sorazmerno nižje število točk po formuli: (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudbena cena) * 70," je zapisano v dokumentaciji.

Preostalih 30 točk bo prinesla oddaljenost ponujene lokacije zemljišča. Citiramo, "ponujena lokacija oddaljena 0-1000 m od obstoječe lokacije na Cesti krških žrtev 135C po kategorizirani cestni povezavi od obstoječe lokacije pošte 8270 Krško bo prinesla 30 točk, ponujena lokacija oddaljena 1000-2000 m od obstoječe lokacije po kategorizirani cestni povezavi od obstoječe lokacije pošte 8270 Krško pa 15 točk."

Logistična pošta Krško

Je lokacija že znana?

Pod točko "Lokacija objekta in dostopnost" piše, da se mora objekt nahajati čim bližje obstoječi lokaciji, kjer Pošta Slovenije sedaj najema prostor - to je na Cesti krških žrtev 135 C. "Maksimalno pa 2.000 metrov po kategorizirani cestni povezavi od te obstoječe lokacije pošte 8270 Krško."

"Željeno je, da se objekt nahaja na desnem bregu reke Save"

V dokumentaciji je dodano tudi, da se mora objekt nahajati na ugodni logistični lokaciji. "Željeno je, da se objekt nahaja na desnem bregu reke Save, J oz. JZ od stadiona Matije Gubec; čim bližje glavni prometnici G1- 5 oz. obvoznici."

Ko podrobneje pogledate v zemljiško knjigo, na desnem bregu Save in južno od Stadiona Matije Gubca v Krškem ni veliko zemljišč, ki bi ustrezale razpisnim pogojem. V katarski občini Leskovec smo našli 5987 kvadratnih metrov veliko zemljišče, velikost zaključene celote z še dvema zemljiščema doseže 6.043 kvadratnih metrov.

Kaj bo v novih prostorih?

V projektni nalogi piše, da bodo v novem objektu prostori za pismonoše, prostori za izvajanje aktivnosti logističnih procesov, sprejem, sortiranje in pretovarjanje prejetih poštnih pošiljk in tovorkov (večjih paketov, palet, logističnega blaga), pomožni in spremljevalni prostori ter poštna poslovalnica.

1400 kvadratnih metrov tlorisne velikosti

Nov objekt bo tlorisne velikosti skoraj 1.400 kvadratnih metrov. "Velikost objekta naj bo tlorisne velikosti ca. 1.400 m2 , od tega ca. 1.200 m2 v enem nivoju in kot opcija ca. 200 m2 v nadstropju za pomožne prostore (garderobe, pisarna, sanitarije….). Velikost zemljišča naj bo ca. 6000 m2 . V kolikor bi zaradi umestitve na parcelo bilo potrebno spremeniti predvidene dimenzije, je potrebno zagotoviti izhodišče 1.200 m² površine v pritlični etaži, lahko se oža širina objekta na ca. 20 m. V objektu se predvidi poštna poslovalnica, ca. 75 m2, umeščena je lahko v spodnjem nivoju, ali v nadstropju, odvisno od strukture in umestitve objekta v prostor (zagotovljen mora biti ločen vhod za stranke)." Nov logistični center bo po zapisu v dokumentaciji dolžine 48 metrov in razpona 25 metrov.

(bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja