Skip to main content
Torek, 5. december 2023
20.08.2019
20:30
Grafika: Ansat TV
Med počitnicami se vse več dopustnikov odloča za potovanje z avtodomi. Posavje ti večinoma le prevozijo, a za privabitev turistov pa je že nekaj postajališč z ustrezno infrastrutrukturo.

Postajališča za avtodome v treh posavskih občinah

POSAVJE K projektu izgradnje postajališča za avtodome pristopajo tudi v Kostanjevici na Krki, preverili pa smo tudi, kako je v občinah Krško in Brežice.

Postajališča za avtodome v Kostanjevici na Krki

Ureditev parkirišč za avtodome je del prizadevanj Občine Kostanjevica na Krki, da bi kraj in njegovo okolico čim bolj približala turistom, predvidena lokacija zanje je pri krožišču ob reki Krki. Na tem mestu je namreč že označenih pet parkirnih mest, a brez možnosti priključka na elektriko in točenja pitne ter izpusta odpadne vode. Izgradnjo postajališč za avtodome so sicer načrtovali že v lanskem letu. Zanje so imeli predvidena sredstva v proračunu, a se je zataknilo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

V Kostanjevici kmalu urejeno postajališče

"Ko smo dobili gradbeno dovoljenje, smo šli takoj v ponovni razpis in zdaj je ta v zaključni fazi," pove Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki. Razlog za pristop k naložbi je predvsem v čedalje večjem obisku turistov. "Vemo, da so danes turisti navajeni na to, kar jim nudiš. Mi smo jim začasno nudili to postajališče, brezplačno, a brez infrastrukture. Brez vode, elektrike in kanalizacije. To je zdaj predvideno, da se naredi," še dodaja Petretič.

Postajališča za avtodome v občini Krško

Tudi v Krškem se zavedajo priložnosti, ki jo ponuja ta vse bolj razširjena oblika turizma. Krška občina se je pobudi za odpiranje postajališč za avtodome v Sloveniji pridružila v letu 2013. "V krški občini smo že zelo zgodaj odprli nekaj postajališč, nekaj je zasebnih postajališč, v lasti občine imamo dve popolno urejeni postajališči pri ribniku v Brestanici in pri bazenu v Bresanici," pove Miran Stanko, krški župan.

Pri Stadionu Matija Gubec nova postajališča

Ravno v tem času pa poteka umestitev novega postajališča za avtodome pri stadionu Matije Gubca v Krškem, kjer bodo naredili postajališče z dvanajstimi mesti. "Zdaj smo pridobili gradbeno dovoljenje, gre za večji poseg in računam, da bo to potem postalo centralno postajališče, ki bo tudi logistično tako postavljeno. Mislim, da bo to vzorčno postajališče za ostala postajališča v občini," dodaja Stanko. Dela naj bi stekla kmalu, projekt pa naj bi bil dokončan še v tem letu.

Postajališča za avtodome v občini Brežice

Leta 2015 odprli eno postajališče, lani še drugo

Občina Brežice je k projektu postajališč za avtodome pristopila v letu 2015 in se s tem postavila tudi na zemljevid postajališč v Sloveniji. "Takrat je za ta namen Občina namenila eno območje – na cesti Pod obzidjem, v lanskem letu pa smo uradno odprli drugo območje. Tu je zagotovljena oskrba z električno energijo in vodo, uporabniki pa lahko izvedejo tudi izpust fekalij," pa pove Patricija Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice.

"Vidimo, da je interes"

Trenutno torej na območju mesta zagotavljajo prostore za sedem avtodomov, v prihodnosti želijo umestiti dodatna postajališča. "Vidimo, da je interes s strani obiskovalcev, širitev bo šla v smeri, da zagotovimo tudi posameznikom, zasebnikom, da pridobijo sredstva za vzpostavitev takšnih parkirišč na zasebnih zemljiščih," še doda sogovornica. V Brežicah si želijo, da bi turistični ponudniki v občini razmislili o možnosti za vzpostavitev parkirišč na zasebnih zemljiščih kot dodatni ponudbi k že obstoječi.

Kako je z zasedenostjo postajališč?

Zasedenost postajališč je sicer odvisna predvsem od sezone. "Poleti je nekoliko več obiska, v Brestanici se zelo pohvalijo. Dosti ribičev pride z avtodomi, lokacija je zelo lepa in to ljudje cenijo," še pove Miran Stanko. Patricija Čular pa pravi, da zasedenost ni razvita iz uradnih evidenc, opazijo pa, da je odziv izreden in da so postajališča v teh dneh zelo zasedena. "Na območju mesta nam dejansko primanjkuje kapacitet, kjer so postajališča namensko tudi vzpostavljena," še pove Čularjeva. Glede na opažanja gre predvsem za tranzicijske goste, si pa v Brežicah želijo na že obstoječih postajališčih vzpostaviti dodatno ponudbo, s katero bi te obiskovalce v občini zadržali nekoliko dlje časa.

(Ansat TV, bš, eP)

krško
brežice
kostanjevica na krki
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja