Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
22.09.2021
11:42
CSD Posavje, romska problematika
Foto: ePosavje.com
Na naših straneh nadaljujemo s predstavitvami z nedavnega posveta o romski problematiki v občini Brežice. Tokrat imajo besedo predstavnice Centra za socialno delo Posavje in Upravne enote Brežice.

Visoka stopnja brezposelnosti, nizka stopnja izobrazbe

BREŽICE Na Centru za socialno delo Posavje že vrsto let spremljajo življenje Romov, tako v občini Krško, kjer živi še večje število pripadnikov romske skupnosti, kakor na območju občine Brežice. Kot je povedala direktorica Marina Novak Rabzelj, ugotavljajo socialno izključenost, pri pripadnikih romske skupnosti gre za visoko stopnjo brezposelnosti, nizko stopnjo izobrazbe in "zato v okviru Centra za socialno delno delamo maksimalno vse v okviru svojih kadrovskih zmožnosti, v okviru naših pooblastil in storitev."

O preživljanju z denarno socialno pomočjo

V prvi vrsti namenjajo skrb za to, da spodbujajo in osveščajo starše, da vključujejo otroke v predšolsko vzgojo in v šolo. Kot pravi direktorica, "so prvi koraki proti socialni izključenosti pridobitev izobrazbe in pridobitev zaposlitve. Romi se večino preživljajo z denarno socialno pomočjo. V primerih družin, v katerih na centru ugotavljamo, da gre za nenamensko uporabo socialnih transferjev, na našem področju je kar nekaj takih družin, jim socialno pomoč izplačujemo v t.i. »funkcionalni obliki« - ali v obliki naročilnic za nakupe v trgovini za osnovne življenjske potrebščine., za nakupe šolskih potrebščin."

Novela spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih

V okviru pristojnega ministrstva je v pripravi novela spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, kjer so tudi s strani Centra za socialno delo Posavje podali predloge glede prejemanja socialnih pomoči in sicer, da se uzakoni, sistemsko uredi obvezna udeležba prejemnikov denarno socialne pomoči v aktivnosti, če tako strokovno presodi Center za socialno delo.

Kot pravi Marina Novak Rabzelj, gre za vključevanje v tečaje, delavnice, šole za starše in da se to pogojuje s prejemanjem socialnih transferjev, v kolikor se to na določenem območju izvaja – če te programe izvaja Center za socialno delo, Ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, policija in drugi.

Tako si želijo, da bi sistemsko uredili posledice za osebe, ki se ne želijo vključiti v programe socialne aktivacije in da bi se to štelo kot znižanje ali krivdni razlog pri denarni socialni pomoči. "Ti programi namreč potekajo, a se vanje ne vključujejo. Pri osebah, ki ne izkazujejo utemeljenih razlogov nezmožnosti za delo (zdravstveni razlogi), pa predlagajo, da se po določenem obdobju znesek denarne socialne pomoči zniža," še dodaja. Institucije med seboj dobro sodelujejo, kar je pogoj, da takoj reagirajo, ko se pojavi težava.

"Težav ne moremo rešiti čez noč, a se trudimo v okviru svojih pristojnosti"

Pomočnica direktorica Centra za socialno delo Posavje Andreja Osredkar dodaja, da so po dogodkih v Jesenicah na Dolenjskem obe družini povabili na razgovor in jim predstavili očitke vaščanov.

"Družini sta obljubili, da se bosta potrudili in izboljšali situacijo, s tem pa izboljšali odnose z okolico. Dodatno pa so opazili tudi, da sta omenjeni družini v sporu. Tega so se lotili na centru, delajo na tem, dogovarjajo in pogovarjajo se, kako rešiti. Težav ne moremo rešiti čez noč, a se trudimo v okviru svojih pristojnosti in kadrovskih možnosti," še pravi.

Prijava prebivališč od junija na krajevni upravni enoti

Načelnica Upravne enote Brežice Alison Teodorovič je povedala, da je pristojnost upravnih enot prijava stalnih in začasnih bivališč. Po sprejetju novele zakona je od 27. junija letos v veljavi ponovno krajevna pristojnost glede prebivališča posameznika, prej si lahko prebivališče prijavil na katerikoli upravni enoti v državi.

Objekt, kjer občani prijavijo prebivališče, mora imeti hišno številko, izkazan mora biti tudi namen objekta, da je torej za stanovanjsko uporabo in določena bivalna površina. Vse te podatke upravne enote pridobijo po uradni dolžnosti. "Obveznost prijave je 8 dni po nastanitvi. Če so omenjeni pogoji izpolnjeni, lahko vsakdo prijavi prebivališče," še dodaja načelnica.

(eP)

brežice
romi
video

Pridružite se nam