Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
04.08.2020
10:41
V Sevnici bodo pripravili javni posvet za OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti.

Večstanovanjska stavba, parkirišče in nov dovoz

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, "območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega gradnjo večstanovanjske stavbe, ureditev parkirišča za stanovalce in novega dovoza s Planinske ceste s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture."

Priprava izhodišča pred pripravo osnutka OPPN

Torkov javni posvet je namenjen zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN. Osnutek izhodišč za pripravo OPPN je sicer objavljen na spletni strani Občine Sevnica, ogled osnutka izhodišč pa je možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja