Skip to main content
V Posavju 3.8° C Torek, 30. november 2021
27.10.2021
19:52
Krško, oktober 2021, COVID
Foto: arhiv ePosavje
Na oktobrski seji Občinskega sveta občine Krško so svetnice in svetniki potrdili osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. V nadaljevanju o investicijah, zadolževanju in predlogih iz svetniških klopi.

"Obe leti bosta investicijsko kar bogati"

KRŠKO V krški občini v letu 2022 načrtujejo 45,6 milijona evrov prihodkov in 46,7 milijona evrov odhodkov, za leto 2023 pa je tako na prihodkovni kot odhodkovni strani predvidenih dobrih 41 milijonov. "Lahko rečem, da je v letu 2022 predvidenih slabih 22 milijonov za investicije, leto kasneje pa nekaj manj kot 17 milijonov evrov. Obe leti bosta tako investicijsko kar bogati," je ob potrditvi osnutkov proračunov povedal krški župan Miran Stanko. Zlasti pri osnutku proračuna za leto 2023 gre zgolj za oceno predvidenih naložb, veliko vprašanj je na področju dinamike.

"Določene investicije se bodo zavlekle v prihodnje leto"

"Določene investicije, ki so bile načrtovane za letošnje leto, se bodo zavlekle v prihodnje leto, podobno se lahko zgodi tudi leto kasneje.Tako, da je težko natančno oceniti, saj je veliko odvisno o razmer na trgu gradbeništva. Ta se zdaj srečuje s pomankanjem delavcev in težavami pri dobavi materiala, pa tudi ponudbe so včasih previsoke in je treba zato razpise ponoviti. Večinoma gre za že začrtane naložbe, in sicer novogradnje Valvasorjeve knjižnice, podružnične šole v Velikem Podlogu in Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, pa tudi bazena v Krškem," dodaja Stanko.

"Želimo si, da bi dijaški dom spet postal dijaški dom"

Na predloga proračunov za naslednji dve leti so svoje komentarje podali tudi iz svetniških klopi. Tako Natšaa Šerbec (SD) izpostavlja željo, "da se investicije, ki so bile začrtane, tudi izvedejo. Želimo si tudi, da bi dijaški dom spet postal dijaški dom in da bi služil svojemu prvotnemu namenu."

Projekti iz participatornega proračuna, socialni transferji

Na seji smo slišali še nekaj predlogov oz. pripomb. Dušan Šiško je opozoril, da v osnutku proračuna ni zasledil sredstev za vzdrževanje projektov iz tako imenovanega participativnega proračuna. "V proračunu ni zaslediti postavk participatornega proračuna. V prihodnosti je potrebno razmisliti, ali bodo te projekte izvedle krajevne skupnosti," pravi Šiško. Damjana Pirc (DD) pa je dodala, "da ne bi bilo slabo narediti projekcije, za koliko bi se povečalo socialni transferji, če pride do – denimo – zaprtja VIPAPa."

Zadolževanje? 

In kako bo z zadolževanjem? V osnutku za leto 2022 ga ne predvidevajo, celoten proračun nameravajo pokriti z obstoječimi viri, medtem ko za leto 2023 načrtujejo zadolžitev za 1,2 milijona evrov. Župan pravi, da so tudi v letu 2021 načrtovali približno 2 milijona evrov zadolževanja, pa ga do sedaj niso realizirali. "Povsem mogoče je, da do zadolževanja leto sploh ne bo prišlo. Tudi sicer stremijo k temu, da se ne zadolžujejo, če to res ni nujno potrebno. Dejstvo pa je, da so bile zahteve po proračunski porabi tako visoke, da so bili prisiljeni predvideti zadolževanje."

In zakaj proračuna za dve leti?

Kot še dodaja Stanko, je smiselno, da proračun sprejmejo za dve leti, predvsem za leto 2023, da lahko tudi po volitvah leta 2022 občinski svet normalno nadaljuje s svojim delom in se tekom leta ukvarja z rebalansi oz. urejanjem celotne slike, ki bo, kot pravi, bistveno bolj znana, kot je danes.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja