Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
24.08.2021
13:58
Nesreča v Podbočju, 17. avgust 2021
Grafika: Google
Krški občinski svetniki so na ponedeljkovi 9. korespondenčni seji sprejeli sklep o spremembi načrta razvojnih programov.

Rekonstrukcija in gradnja ceste ob Mlinščici v Podbočju

KRŠKO Krški občinski svetniki so na podlagi potrjene investicijske dokumentacije potrdili projekt rekonstrukcije in gradnje ceste ob Mlinščici v Podbočju. Na Občini Krško pravijo, da naj bi projekt, katerega vrednost po tekočih cenah znaša nekaj več kot 480.000 evrov, potekal v letih 2021 in 2022.

Projekt bo potekal v letih 2021 in 2022

Naložba bo obsegala rekonstrukcijo ceste v dolžini okoli 260 metrov, z minimalnimi odmiki bo na celi trasi širina vozišča 4,50 metra. V sklopu projekta so prevideli tudi nov vodovod, cevovod bo zgrajen na celotni trasi rekonstrukcije ceste, vključno z navezavami odcepov in hišnih priključkov.

Poleg ceste tudi druga infrastruktura

V sklopu projektu so predvideli tudi izgradnjo meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ter kabelske kanalizacije za širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij.

(bš, eP)

krško
podbočje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja