Skip to main content
Torek, 5. december 2023
22.07.2022
17:43
Foto: arhiv ePosavje
Komunala Sevnica poziva vse odjemalce pitne vode, naj z vodo v čim večji meri varčujejo.

Poziv k varčni uporabi pitne vode

SEVNICA Na Občini Sevnica pravijo, da so ravni podzemnih voda na območju občine Sevnica zaenkrat sicer stabilni in kljub povečani porabi zaradi sušnih razmer trenutno še ne prihaja do posebnih težav glede količin črpanja, saj se glavnina pitne vode zagotavlja iz vrtin, katerih globine so med 100 in 150 metri. Drugače je pri vodnih virih, kjer se zajem vode zagotavlja preko drenažnih zajetij. Tu pa je že zaznana občutno zmanjšana izdatnost vodnih virov, ki je posledica pomanjkanja padavin.

Povezovanje levega in desnega brega občine

V tako zahtevnih vremenskih razmerah, kot jih povzročata dolgotrajno obdobje brez izdatnih padavin in vsakodnevno izrazito visoke temperature, je pomen investicij v povečanje zanesljivosti vodooskrbe, v vodne vire in povezovanje vodovodnih sistemov ključnega pomena. Kohezijski projekt hidravličnih izboljšav v občini Sevnica bo z gradnjo povezovalnih cevovodov in objektov omogočal še stabilnejšo in zanesljivejšo vodooskrbo prebivalcem občine Sevnica tako na desnem kot levem bregu reke Save, saj je zmanjšano izdatnost površinskih vodnih virov mogoče nadomestiti s povečanjem črpanja pitne vode iz globinskih vrtin.

Poziv k varčni uporabi pitne vode

Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, ki v sevniški občini v sklopu gospodarske javne službe upravlja z vodovodi, vse odjemalce pitne vode poziva k varčevanju. Uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov dodatno zmanjšuje vodne zaloge. "V primeru gašenja požarov prav tako prihaja do velike porabe vode, zato je previdnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika v tem sušnem obdobju in v razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja izrednega pomena," še dodajajo na Občini Sevnica.

sevnica
komunala sevnica
obvestila

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja