Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
04.02.2021
17:40
Poziv posavskih županov za odprtje osnovnih šol v regiji
Grafika: ePosavje.com
Župani Sveta regije Posavje so v četrtek Vladi Republike Slovenije poslali skupni posavski poziv za odprtje osnovnih šol v posavski regiji. V nadaljevanju novice objavljamo njihov poziv.

Župani poslali poziv Vladi Republike Slovenije za odprtje osnovnih šol v posavski regiji

"Prošnja, da skušamo skupaj poiskati rešitev, oz. pogoje za vrnitev v šolske klopi"

KRŠKO Šest posavskih županov je v Vladi Republike Slovenije in predsedniku vlade Janezu Janši v četrtek popoldne posredoval poziv za odprtje osnovnih šol v posavski regiji. "Na vas naslavljamo prošnjo, da skušamo skupaj poiskati rešitev, oz. pogoje, ki bi jih po mnenju stroke lahko ustvarili v sodelovanju z občinami, šolami, učitelji in starši, da se tudi v posavski regiji otroci vrnejo v šolske klopi," so zapisali v sporočilu.

"Želimo si, da so našim otrokom omogočeni vsi pogoji, ki jih ima večina drugih regij"

Ob zapisanih obvezah po dodatnem apeliranju na vse zaposlene in občane podpisani župani "verjamemo, da je nam vsem skupen cilj čimprejšnja normalizacija ter da so vsi ukrepi namenjenu le-temu, obenem pa si želimo, da so našim otrokom omogočeni vsi pogoji, ki jih ima večina drugih statističnih regij."

"Vrnitev otrok v šole dodatna spodbuda za ostale"

Sopodpisani so ob tem "prepričani, da bi vrnitev otrok v šole, vsaj za prvo triado, predstavljala dodatno spodbudo tako za otroke in starše kot ostale občane, da se še bolj zavedo svoje osebne odgovornosti in vestno sledijo vsem ukrepom ter priporočilom, namenjenih preprečevanju širjenja okužb."

Poziv za odprtje osnovnih šol v posavski regiji

Spoštovani,

zavedamo se, da zaradi trenutne epidemiološke slike v Posavju še ne izpolnjujemo pogojev za ponovno odprtje šol in da je stanje resno, vendarle pa vsi župani posavskih občin podpiramo skupno idejo, da šole otrokom ponovno odprejo vrata.

Na vas naslavljamo prošnjo, da skušamo skupaj poiskati rešitev, oz. pogoje, ki bi jih po mnenju stroke lahko ustvarili v sodelovanju z občinami, šolami, učitelji in starši, da se tudi v posavski regiji otroci vrnejo v šolske klopi.

Hkrati se obvezujemo, da bomo po vrniti otrok v šole še dodatno apelirali na vse zaposlene, na naše občane ter na vse udeležence učnega procesa in jih pozvali ter spodbujali k doslednemu upoštevanju vseh varnostnih in higienskih ukrepov, tako s strani Vlade kot s strani NIJZ. Verjamemo, da je nam vsem skupen cilj čimprejšnja normalizacija ter da so vsi ukrepi namenjenu le-temu, obenem pa si želimo, da so našim otrokom omogočeni vsi pogoji, ki jih ima večina drugih statističnih regij.

Vemo, da bomo morali glede na našo trenutno statistiko narediti še korak naprej in se obvezujemo, da bomo v okviru svojih pristojnosti poskrbeli za izvajanje vseh s strani vlade dodatno predpisanih ukrepov, zagotavljali testiranje v šolah ter vseskozi še dodatno spodbujali učitelje, otroke in njihove starše oz. skrbnike, da do odstopanj pri skrbi za ukrepe ne bo prišlo.

Prepričani smo, da bi vrnitev otrok v šole, vsaj za prvo triado, predstavljala dodatno spodbudo tako za otroke in starše kot ostale občane, da se še bolj zavedo svoje osebne odgovornosti in vestno sledijo vsem ukrepom ter priporočilom, namenjenih preprečevanju širjenja okužb.

Razmere v naši regiji in v naših občinah dnevno spremljamo in s tem bomo še bolj skrbno nadaljevali ter maksimalno skrbeli za še večjo varnost vseh deležnikov v učnem procesu. Vemo, da bomo le s takšnim spremljanjem in aktivnim preventivnim delom lahko poskrbeli, da se bodo šole ponovno postopoma odprle.

Skrb za sočlovek je zavesa vseh nas, od najvišjih do najnižjih ravni družbenega življenja.

Hvala za vaše razumevanje in lepo pozdravljeni.

Župani Občine Krško, Občine Sevnica, Občine Brežice, Občine Radeče, Občine Kostanjevica na Krki in Občine Bistrica ob Sotli

(bš)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja