Skip to main content
V Posavju 24.8° C Ponedeljek, 16. maj 2022
03.10.2019
12:30
Praznik Kozjanskega jabolka 2019
Letošnjo jesen se bomo s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka že 20. poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom.

Praznik Kozjanskega jabolka

Sejemski del v soboto in nedeljo, 12. in 13. oktobra

Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. Prireditve praznika bodo simbolično potekale od 20. septembra do 20. oktobra, najbolj odmeven sejemski del pa se bo tradicionalno odvijal drugi vikend v oktobru v soboto, 12. in v nedeljo 13. oktobra.

Letošnje sejemsko dogajanje bo v soboto, 12. oktobra ob 10. uri odprl minister za okolje in prostor gospod Simon Zajc.

V vseh teh letih je prireditev ostala zvesta svojemu poslanstvu in se razvila v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez »globalnega« kiča in kramarije. Postala je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

Fotogalerija (Foto: Kozjanski park):
 

Na tej prireditvi, ki se odvija na trgu Podsreda se predstavljajo ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki, društva, skupaj na 145 stojnicah. Celotno sejemsko dogajanje popestrimo s kulturnim programom, kjer se zvrstijo ljudski pevci in godci, harmonikarji, folklorne skupine, mažuretke... skupaj preko 200 nastopajočih.

Že enajsto leto zapored bomo podelili naziv “Carjevič”- najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto. Carjeviča ustoličimo na sadjarskem tronu. V letošnjem letu smo izdali e-publikacijo, v kateri so predstavljeni vsi dosedanji Carjeviči. Prav tako enajsto leto bomo podelili naziv “Štrudlmojstr-ca” - ta naziv si pridobi oseba, ki po mnenju komisije speče najboljši “študl”. Štrudl se razvleče in peče na prireditvenem prostoru pred obiskovalci.

Vsako leto pripravimo tudi tekmovanje v najdaljšem olupu jabolka. V lanskem letu je najdaljši olup uspelo narediti Martinu Magdalencu. Dolžina olupa je znašala kar 730 cm. Praznik kozjanskega jabolka obišče preko 15.000 obiskovalcev. Na Prazniku kozjanskega jabolka tradicionalno podelimo blagovno znamko Sožitje - Kozjanski park.

Kolektivna blagovna znamka Sožitje - Kozjanski park je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo. Blagovno znamko Sožitje - Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje - Kozjanski park pridobilo 18 ponudnikov pridelkov in izdelkov.

V letošnjem letu smo izdali e-publikacijo vseh dosedanjih dobitnikov blagovne znamke Sožitje - Kozjanski park. V tem tednu smo na treh lokacijah postavili ulično razstavo – Praznik kozjanskega jabolka (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Podčetrtek).

Kozjanski park

OGLASNO SPOROČILO

oglasna novica
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja