Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
08.08.2021
09:07
Praznik KS Raka
Grafika: ePosavje.com
Krajevna skupnost Raka obeležuje krajevni praznik, ki je posvečen sv. Lovrencu in Martinu Humeku. Ob tem je predsednik KS Primož Šribar predstavil projekte, ki so najbolj zaznamovali minulo obdobje.

Praznik Krajevne skupnosti Raka

KRŠKO Pri izvedbi projektov oz. zastavljenega programa, ki so ga sprejeli pred dvema letoma in pol jih epidemija ni motila. V minulem letu so največ sredstev namenili obnovi oz. modernizaciji krajevnih cest. Nekatere od njih so v izredno slabem stanju, precej jih je še makadamskih, pove predsednik Sveta Krajevne skupnosti Raka Primož Šribar. "V zadnjih dveh letih nam jih je povečini uspelo sanirati, do konca mandata pa imamo v planu te zastavljene cilje okoli cest dokončati

Čas od lanskega do letošnjega praznika so tako večinoma namenili ureditvi cestne infrastrukture, nekaj je bilo tudi odvodnjavanj. Kmalu načrtujejo obnovo mostu čez reko Račna, ki naj bi jo izvedli v sodelovanju z Občini Krško. "Ta dogovor smo že sklenili," pravi Šribar. Na krajevni skupnosti upajo, da bo naložba dokončana še v letošnjem letu. Ko bo obnovljen del trase ceste ob Osnovni šoli Raka, tam načrtujejo zasaditev drevoreda.

Obnova trga na Raki

V načrtu imajo tudi ureditev parkirišča na raškem trgu, dodaja sogovornik. "V lanskem letu nam je uspelo pridobiti privolitev Zavoda za varovanje kulturne dediščine za parcelo na Varškovem, kjer so nam dovolili začasno rabo zemljišča, kar pomeni začasna raba za sedem let," pravi predsednik Šribar. Več o obnovi raškega trškega jedra bomo na naših straneh objavili v naslednjih dneh.

Ob krajevnem prazniku podelili priznanja

Ob prazniku Krajevne skupnosti Raka so zaslužnim krajanom in organizacijam podelili krajevna priznanja, in sicer tako za letošnje kot za lansko leto, saj lani osrednje slovesnosti niso pripravili.

Dobitnika priznanj za lansko leto sta dva, in sicer soseska sv. Marjete, kjer gre za skupino krajanov več vasi, ki so na lastne stroške in z lastnim delom obnovili podružnično cerkev sv. Marjete v Podulcah. Omenjeni krajani so prejeli priznanje za obnavljanje in ohranjanje kulturne dediščine v krajevni skupnosti. Priznanje za lansko leto je prejel tudi slikar Jože Šterk, in sicer za predano umetniško delo in širjenje prepoznavnosti kraja.

Priznanje krajevne skupnosti za letošnje leto pa je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Smednik ob 60-letnici delovanja.

(eP)

krško
video

Pridružite se nam