Skip to main content
V Posavju 4.4° C Četrtek, 8. december 2022
27.11.2020
11:24
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na petkovi dopisni seji sprejela Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša za 70.98 mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021.

Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin

Prvi cilj finančna razbremenitev občin

KRŠKO Kot pravijo v sporočilu, omenjeni zakon zasleduje tri glavne cilje. Kot prvo finančno razbremenitev občin, ko bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. "Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe," pravijo v sporočilu.

Drugi in tretji povečanje nekaterih prihodkov občin ter administrativna razbremenitev

Kot drugi glavni cilj izpostavljajo povečanje nekaterih prihodkov občin. "Mmed drugim se zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena," dodajajo. Tretji cilj pa je administrativna razbremenitev občin, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje njihovih stroškov. Sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvidevajo pa tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Sevnica, Krško

Kaj prinaša predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin?

Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) posega skupaj v 12 področnih zakonov in bo med drugim prinesel tudi, da plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim prevzame državni proračun, financiranje družinskega pomočnika prevzame država, financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo. Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva, določili bodo takso za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zvišali upravne takse za lokacijsko informacijo. 

In kaj še?

Občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih, določeno bo sofinanciranje občin z romskimi prebivalci, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR), določili bodo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 odstotkov primerne porabe, sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država, kot tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe.

(bš)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja