Skip to main content
V Posavju 18.5° C Četrtek, 7. julij 2022
01.12.2021
16:17
Brežice, občinski svet
Foto: Občina Brežice
Brežiški občinski svetniki so odločili, da sta predloga proračunov za naslednji dve leti primerna za nadaljno obravnavo. Proračuna za 2022 in 2023 sta zdaj v javni razpravi do 24. decembra.

Javna razprava o predlogih proračunov do 24. decembra

BREŽICE Tako lahko zdaj do 24. decembra vsi zainteresirani - krajevne skupnosti, društva, posamezniki - podajo svoje predloge in pripombe na predloga proračunov. Na Občini Brežice pravijo, da bodo nato svetniki po uskladitvi proračunov predvidoma v januarju obravnaval predloga proračunov v 2. branju in odločal o sprejemu odlokov.

Kako lahko oddate pripombe?

Vsi zainteresirani lahko pripombe na predloga proračunov občine za leti 2022 in 2023 oddajo v pisni obliki, lahko po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si, po navadni pošti (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice) ali se oddajo osebno (pisno) v sprejemni pisarni (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

Podpis pogodbe za obnovo vodovodnega stolpa v Brežicah

Drugo leto 40 milijonov odhodkov, leta 2023 pa 32,7 milijonov evrov

V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2022 so predvideli za dobrih 40 milijonov evrov odhodkov, od tega so načrtovana sredstva za investicije 21 milijonov evrov oz. 53 % celotnega proračuna. V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2023 so predvideli 32,7 milijonov evrov odhodkov, za investicije bo letu 2023 na voljo 14 milijonov evrov.

"Predloga proračunov za investicijsko naravnana"

Na Občini Brežice izpostavljajo, da je njihov cilj predlagati takšen proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno vzdržen ter bo zagotavljal izvajanje rednih zakonskih nalog in tekoče delo občine. "Predloga proračunov Občine Brežice za leti 2022 in 2023 sta investicijsko naravnana," pravijo. Župan Ivan Molan dodaja, da gre za investicije, ki so se že začele ali se bodo naslednje leto in so podprte z evropskimi in državnimi sredstvi. 

Najpomembnejši projekti v naslednjih dveh letih

V letu 2022 in 2023 Občina Brežice nadaljuje z investicijami za katere je pridobila evropska in državna sredstva ter investicije, pri katerih sodeluje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo. Projekti so Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, izgradnja kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi ter kolesarska povezava Brežice – Dobova, nadaljevanje izgradnje pločnika Kalin-Obrežje, izgradnja pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob obnovi državne ceste, obnova mostu Boršt ter obnova lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika.

Javna infrastruktura po krajevnih skupnostih

Občina bo nadaljevala z urejanjem javne infrastrukture po vseh 20 krajevnih skupnostih v občini (lokalne ceste, javne poti, pločniki, javna razsvetljava, vodovodi, kanalizacije). V letih 2022 in 2023 bodo nadaljevali z izvajanjem participativnega proračuna, za katere bo vsako leto na voljo 100.000 evrov.

Sredstva tudi za športno infrastrukturo

"Občina bo investirala tudi v večnamenske domove, v primarno zdravstvo (dozidava objekta Zdravstvenega doma Brežice), športno infrastrukturo (atletski stadion, veslaška steza, vodni center), uredila bo javno pralnico, dnevni center za starejše občane," dodajajo.

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja