Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
10.08.2022
14:46
Brežice, mesto
Foto: arhiv ePosavje
V Brežicah so objavili razpis za zbiranje predlogov za občinske nagrajence, razpis je odprt do 2. septembra.

Do 2. septembra

BREŽICE Kot pravijo v Brežicah, lahko predloge za podelitev priznanj Občine Brežice, kot so Oktobrska nagrada Občine Brežice in Priznanja Občine Brežice, lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, do vključno 2. septembra 2022.

Predloge pošljite po elektronski ali navadni pošti

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki na naslov Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom - "Oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice" ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si.

Kaj naj vsebuje prijava?

Tako naj predlog vsebuje podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebe, kratek življenjepis kandidata, vrsto priznanja Občine Brežice ter natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi