Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
01.04.2022
13:21
Krško
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem zbirajo predloge za participativni proračun še do 15. aprila, za projekte na območju sedmih krajevnih skupnosti bo na voljo skupaj 210.000 evrov.

Glasovanje bo v drugem tednu junija

KRŠKO V okviru participativnega proračun za leto 2023 Mestna občina Krško že vse od 15. marca zbira projektne predloge občank in občanov na spletni strani občine ali v sprejemni pisarni ali po pošti. Rok za oddajo je 15. april. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 6. in 13. junijem 2022. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2023. V proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 je za participativni proračun predvidenih 210.000 evrov za sedem območij krajevnih skupnosti.

Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza naslednjim kriterijem oz. merilom:

  1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju mestne občine Krško.
  2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
  3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Mestna občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.
  4. Je skladen z nalogami mestne občine.
  5. Izveden bo na območju mestne občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.
  6. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Mestne občine Krško.
  7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Mestne občine Krško.
  8. Je finančno ovrednoten praviloma do 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma do 30.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Vir: Mestna občina Krško

Predloge zbirajo do 15. aprila

Občanke in občani morajo predloge oddati na spletni strani ali na obrazcu, ki je na voljo v sprejemni pisarni ali po navadni pošti na naslov Mestna občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško najkasneje do 15. aprila 2022 do 24. ure.

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja