Skip to main content
Petek, 12. april 2024
13.05.2021
10:01
Vodni center Brežice
Foto: Občina Brežice
Pri hidroelektrarni Brežice je do 12. junija letos na ogled razstava idejnih rešitev za umestitev dostopnega vodnega centra. Gradbeno dovoljenje pričakujejo do konca naslednjega leta.

Razstava idejnih rešitev prvi korak do novega vodnega centra

BREŽICE Arhitekturni natečaj, katerega rezultati so na ogled na ploščadi pri vhodu na območje hidroelektrarne Brežice, je prvi korak v smeri novega vodnega centra, je povedal brežiški župan Ivan Molan. Občina bo še letos pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V Brežicah pričakujejo, da bi gradbeno dovoljenje lahko pridobili do konca naslednjega leta, pričetek gradnje pa načrtujejo po pridobitvi omenjenega dovoljenja v letu 2022. Z deli, ki bodo potekala po fazah, želijo končali v roku treh let od začetka gradnje.

Ob tem ocenjujejo, da bo investicija v dostopni vodni center Brežice težka nekje med 5 in 6 milijoni evrov. Molan je izrazil upanje, da bo občina lahko s projektom kandidirala za sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru nove finančne perspektive 2021–2027.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Vodni center Brežice

"Vodni center je bil kot športno-rekreacijska površina prostorsko umeščen že s sprejetjem Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne (HE) Brežice (uredba sprejeta v 2012), ob gradnji infrastrukture HE Brežice pa so bile že izvedene nekatere ureditve, namenjene športno-rekreacijskemu centru. Občinski svet Občine Brežice je podal svoje soglasje k umeščanju HE v prostor ob pričakovanju, da bo država z ureditvami ob HE kompenzirala posledice vplivov energetske investicija. Zaveza države je bila, da se ob izgradnji HE zagotovi poplavna varnost naselij, da bo omogočeno namakanje v kmetijstvu in da bo urejena vsa potrebna infrastruktura. Ker je brežiška občina turistična, je bila pri odločitvi o izdaji soglasja še posebej pomembna možnost, da bodo ureditve ob akumulacijskem jezeru omogočile dodatno turistično in športno ponudbo kot je npr. vodni center," o projektu pravijo na Občini Brežice.

Javni natečaj so objavili septembra 2020

Občina Brežice je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije konec septembra leta 2020 objavila javni projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice.

S pomočjo natečaja so želeli pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena.

Idejna rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra

"Na natečaj so prispele štiri naloge in ocenjevalna komisija javnega natečaja je med njimi izbrala najboljšo rešitev pod šifro 15450 (elaborat št. 3) avtorjev Landstudio 015, d.o.o. in Elementarna d.o.o.. Avtorji krajinske arhitekture iz Landstudia 015, d.o.o. so: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Nika Marn, mag. inž. kraj. arh., Živa Pečenko, mag. inž. kraj. arh., Tom Pogačar, mag. inž. kraj. arh., Urška Kristina Škerl, MA arh. urb.. Avtorji arhitekture iz Elementarne d.o.o. so: Rok Staudacher, mag. inž. arh., Ambrož Bartol, mag. inž. arh., Dominik Košak, mag. inž. arh., Miha Munda, mag. inž. arh. in Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.," še dodajajo.

(Občina Brežice, bš, eP)

brežice
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja