Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
26.10.2021
14:51
Prenova brivskega salona Kreutz v Sevnici
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica izvaja projekt ureditve brivsko-frizerskega salona Kreutz.

Prvi frizerski salon v Sevnici

SEVNICA Objekt je občina odkupila lani, s ciljem dolgoročne zaščite kulturne dediščine in bodoče obogatitve turistično-tržne ponudbe starega mestnega jedra Sevnice.

Ureditveni poseg  je usmerjen v muzejsko prezentacijo salona ter ohranitev njegove posebne narave in družbenega pomena. Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta 1900, na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi št. 5, zdaj Glavni trg, ustanovil Dragotin Karl Kreutz.

Poudarek ureditev je na ohranjanju lesene materialne substance, s čiščenjem in zaščito površin, ter na ohranitvi avtentičnih materialov, tehnologi, znanj in veščin, saj gre za ohranitev redke zbirke, ki bo omogočila vpogled v stare obrtne veščine in znanja.

Frizerski salon, Kreutz Sevnica

Kulturni spomenik lokalnega pomena

Za ureditve prostorov, ki so opredeljeni kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je Občina Sevnica uspešno pridobila razpisna sredstva Ministrstva za kulturo v višini 18 tisoč evrov, razlika za izvedbo projekta, katerega skupna vrednost znaša 40 tisoč evrov, pa je zagotovljena v občinskem proračunu.

Konzervatorsko-restavratorski posegi

Za izvedbo konzervatorsko-restavratorskih posegov so bila predhodno pridobljena vsa potrebna soglasja s strani celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam