Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
06.07.2022
11:20
Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje
Uprava RS za zaščito in reševanje je na območju več izpostav razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022, tudi na območju izpostave Brežice.

Prenehanje požarne ogroženosti naravnega okolja tudi v Posavju

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022, v občinah na območju izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Brežice (kamor sodijo krška, brežiška, kostanjeviška in sevniška občina) in Novo mesto. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta s 5. julijem 2022 na teh območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

(Uprava RS za zaščito in reševanje, eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam