Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
22.05.2020
14:41
Občina Sevnica je sprejela v času razglašene epidemije sprejela nekatere ukrepe v
podporo lokalnemu gospodarstvu.

Prenehanje začasnih ukrepov v podporo gospodarstvu

Kaj vse so pripravili v Sevnici?

SEVNICA Tako so bili najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma ne opravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila najemnine. Uporabniki oziroma najemniki javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh bili oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse.

Ukrepi so veljali do preklica razglašene epidemije, oz. do 31. maja 2020

Ponudniki lokalne hrane, ki prodajajo svoje pridelke na stojnicah Kmečke tržnice, so bili oproščeni plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so bili za čas ne opravljanja dejavnosti oproščeni plačila odvoza odpadkov. Navedeni ukrepi so veljali do preklica razglašene epidemije oziroma do 31. maja 2020.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja